Abivallavanema hinnangul oli Haabneeme rannakohviku rendikonkursil kõik JOKK

Viimsi vallavolikogu 16. juuni istungil esitasid volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull arpärimise abivallavanem Margus Kruusmägile seoses Haabneeme rannakohviku rendikonkursiga.

 Viimsi Uudised avaldab alljärgnevalt vastuse arupärimisele täismahus.

Vastus arupärimisele seoses Haabneeme rannakohviku rendikonkurssiga

Lugupeetud härra Ants Erm ja Ivo Rull

Esitasite arupärimise Haabneeme rannakohviku rendikonkurssiga seonduvalt. Käesolevaga esitame vastused küsimustele nende esitamise järjekorras:

  1. Oleme lähtunud rendikonkursi pakkumiste hindamisel riigihangete seaduses sätestatud põhimõttest, mille kohaselt pakkujaid, kellel on maksuvõlg ajatatud, ei kõrvaldata pakkumismenetluselt. Riiklike maksuvõlgade ajatamise otsustamine on Maksu- ja Tolliameti (MTA) pädevuses ning otsuse tegemisel võetakse muuhulgas arvesse maksukohustuslase varalist seisundit, majandusnäitajaid ja varasemat maksuseadusest tulenevate kohustuste täitmist. Arvestades, et MTA pädeva organina on hinnanud OÜ Teletorni Kohvik puhul eeltoodud aspekte ning otsustanud maksuvõla ajatada, ei ole omavalitsusel põhjust ajatatud maksuvõlaga ettevõtet konkursilt eemaldada – selline meede oleks selgelt ebaproportsionaalne ja tõrjuks konkurssidelt välja ettevõtted, kes on riigi ees juba pidanud tõestama võimekust maksuvõlaga toime tulla. Seda enam, et selline praktika maksuvõlgade küsimuses on sätestatud seaduse jõuga ning ajatatud maksuvõlaga isikuid hankemenetlusest pole lubatud kõrvaldada. Edaspidise selliste mitmeti mõistmise vältimiseks täpsustame valla konkurssidel oma nõuet maksuvõla tingimuse osas seadusest ja praktikast tulenevatest põhimõtetest lähtuvalt. Loodan, et antud selgitus on piisav.
  2. Ajatatud maksuvõlaga ettevõtted võivad hankekonkurssidel osaleda sõltumata sellest, kas maksuvõlg oli tekkinud koroonakriisist tingituna või muudel põhjustel. Antud põhimõtte näol ei ole tegemist erisusega, mis rakenduks justkui ainult eriolukorra tingimustes. Ajatatud maksuvõlaga pakkumismenetlustes osalemist käsitlesime juba põhjalikult eelnevas punkti
  3. Konkursi tingimusi ei ole rikutud. Konkursi eesmärk oli saada võimalikult kõrge renditasu vallavara kasutamise eest ning võrdväärselt oluline oli saada kogemustega toitlustusteenuse osutaja. Edukal pakkujal olid nõutud kriteeriumid täidetud. Kitsalt äriühingu tegevusstaaž aastates ei näita ettevõtte tegelikku kogemust toitlustusteenuse osutamisel, mis oli meie konkursi kriteeriumiks. Juba ka pakkumise vorm on üles ehitatud sellise põhimõttega, et pakkuja näitab ära oma sisulise kogemuse toitlustusteenuse valdkonnas. Siinkohal on toodud pakkumuse vormi väljavõte:

Pakkumise vormil on jäetud pakkujale ruum seniste kogemuste (referentside) kirjeldamiseks. OÜ Teletorni Kohvik meeskonnas on isikud, kelle kogemus toitlustusteenuse valdkonnas algab juba aastast 2013 ning sellise pakkumise tagasilükkamine oleks olnud põhjendamatu.

4. Varasemalt on konkursse tehtud nii ühe kui kaheaastastele perioodidele. Viimasel aastal oli konkurss üheaastasele perioodile kavandatud, kuna plaanis oli rannakohvik lammutada ja uus ranna teenindushoone rajada. Kuna kontsessioonile esitatud pakkumused ületasid eeldatavat maksumust, siis lükati uue võimaliku kontsessiooni korraldamine tulevikku ja korraldati konkurss taas kaheaastasele perioodile nagu seda on ka varem tehtud.

5. Vald on korraldanud Haabneeme rannakohviku konkursse juba kümmekond aastat, mille jooksul on neid võitnud väga erinevad ettevõtted ning tingimused ei ole seni küsimusi tekitanud. Oleme seisukohal, et kõik, kes soovisid, said pakkumuse esitada. Seda näitab ka eriti suur pakkujate arv tänavusel konkursil. Konstruktiivne tagasiside on meile oluline ja vaatame edaspidi tingimused üle. Eesmärk on, et konkurssidel osaleks võimalikult lai pakkujate ring ja tekiks arvestav konkurents. Tänavune konkurss oli just meile positiivne üllatus, sest konkursil osalejate arv oli läbi aegade suurim.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Kruusmägi

abivallavanem

Loe samal teemal:

„Riina Aasma ettevõte sai hoolimata 40 tuhande eurosest maksuvõlast Haabneeme rannakohviku opereerimisõigused“

„Loe Viimsi poliitikute kommentaare Haabneeme rannakohviku juhtumi kohta“

Viimsi Uudised

 

Jaga: