Valdur Kahro sadamaehitus Rohuneemes peatatud

Reformierakonna esindaja Viimsi volikogus Valdur Kahro sai Viimsi vallavalitsuse järelevalveosakonnalt ettekirjutuse peatada Sääre tee 22 kinnistuga piirneval rannaalal sadamaehitiste rajamine.

18. märtsil väljastatud ettekirjutus nõuab järgmist: „Peatada Sääre tee 22 kinnistuga piirneval Sääre ranna-alal ebaseaduslikult ehitatud lainemurdja ja kaldakindlustuse ehitus seni, kuni on Viimsi Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud kasutusteatis, väljastatud ehitusluba või otsustatud ehitise lammutamine“.

Millise otsuse vallavalitsuse järelevalveosakond teeb, peaks selguma järgmisel nädalal.

Loe samal teemal:

„Valdur Kahro lõpetas kallasraja sulgemise järelevalvemenetluse käigus“

Viimsi Uudised

Jaga: