Vallavanem: Viimsi Halduse nõukogu otsustab, kas Artiumi ehitaja saab lisaks 300 000 eurot

Viimsi vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) saatis kirjaliku vastuse Kogukondade Viimsi volikogu liikmete Ants Ermi, Tanel Ojangu ja Ivo Rulli arupärimisele.

Toome vastuse arupärimisele, milles sooviti vastuseid Artiumi kallinemise kohta, ära täismahus.

„ Lugupeetud volikogu liikmed

Olete esitanud arupärimise seoses Viimsi ARTIUMi ehitustegevusega ja sellega seotud kuludega.

Olete oma arupärimises toonud välja, et ”Tänavu 8. augustil toimunud vallavolikogu eelarvekomisjoni istungil leidis kinnitust, et Artiumi ehitavale Nordlin Ehitusele on juba tasutud 319 000 (esimene kallinemine) eurot tehtud lisatööde eest.”

Väidate ka, et ”paraku pole eelarvekomisjoni liikmetele tänaseks jagatud infot, kas teise kallinemise summa 300 000 eurot on välja makstud või mitte.”

Raha eraldamine summas 247 650 eurot Sihtasutuse Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitustööde lisakulude katmiseks (teie sõnastuses esimene kallinemine) sisaldus juba Viimsi vallavolikogu poolt kinnitatud 2022. aasta eelarves.

Rohkem pole Viimsi vald OÜ-le Viimsi Haldus võimalike kallinemiste katteks raha eraldanud.

Vastan Teie küsimustele nende esitamise järjekorras.

  1. Millised olid need lisatööd, mida 319 000 euro eest tehti ja miks neid ei olnud algses lepingus?

Lisatööd olid täiendavad tööd, millede vajadus selgus alles ehitustegevuse käigus (injektsiooniankrute pikenemine 7 jm-lt 12 jm-le, kaevemahtude suurenemine jm). Algses lepingus ei saanud olla töid, millede teostamise vajadus ei olnud teada.

  1. Milles seisneb teine kallinemine summas 300 000 eurot? Kas need on täiendavalt tellitud lisatööd või on tegemist ehitajale üldise hinnatõusu kompenseerimisega?

Kuna OÜ Viimsi Haldus ei ole meile teadaolevat neile esitatud taotlust heaks kiitnud ega vallalt täiendavaid vahendeid küsinud, siis ei ole vähemalt esialgu põhjust teisest kallinemisest rääkida.

  1. Milline on hetkeolukord – kas Viimsi Haldus on teise kallinemise 300000 eurot Nordlin Ehitusele ära maksnud?

Meile teadaolevalt ei ole OÜ Viimsi Haldus nõukogu lisaraha taotlust kinnitanud ja seega ei ole ka makset tehtud.

  1. Kui jah, siis millisel alusel seda tehti?

Vastus eelmisele küsimusele oli ei.

  1. Kui mitte, kas siis seda on kavas teha?

Vastavad otsused langetab Viimsi Halduse nõukogu.

  1. Lähtudes 14.12.2021 toimunud volikogu istungil öeldust, et Artiumi ehituseelarve ühegi numbri osas saladust ei ole, palun esitage Viimsi vallavolikogule esimese kallinemise ja teise kallinemise osas kõik dokumendid, mille alusel nimetatud väljamakseid kaaluti ja otsustati.

Kuna tegemist on valla äriühingule suunatud küsimusega, siis soovitame Teil ühendust võtta OÜ Viimsi Haldus juhatuse liikmega, kes Teile lahkesti dokumente tutvustab.

Vallaettevõtte OÜ Viimsi Haldus nõukogusse kuuluvad Alar Mik (esimees, Reformierakond), Jan Trei (Isamaa), Antoon Van Rens (Vali Viimsi/sotsid) ja Gert Kerde (Eesti 200).

Tunnuspilt: pixabay.com

Loe samal teemal:

Kogukondade Viimsi soovib vallavanemalt aruannet Artiumi lisakulude kohta”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: