Veel üks katlamaja Haabneeme keskusse ning vallavalitsusele uued ruumid

Alates 8. veebruarist kuni 9. märtsini saavad viimsilased avaldada arvamust Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendusele.

Vallavalitsusel on plaan ehitada sinna kinnistule veel üks katlamaja lisaks olemasolevale, 4-korruseline büroohoone ning 2 parklat. Viimsi Uudistele on võimuliidule lähedastest allikatest vihjatud, et planeeritavasse büroohoonesse kavandatakse üle viia ka vallavalitsuse tööruumid.

Hetkel on Viimsi üldplaneeringu kohaselt selle kinnistu maakasutuse juhtotstarve haljasmaa ning detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Arvamused detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

Kõikide detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda kas Viimsi raamatukogus või vallavalitsuse VEEBIS.

Tunnuspilt: Sõpruse tee 4 eskiislahenduse illustratsioon – esiplaanil 4-korruseline büroohoone, taga ehitatav katlamaja (pilt detailplaneeringu materjalidest).

Loe samal teemal:

“Aare Pernik: miks peab Viimsis olema katlamaja kohas kus võiks olla nö raekoja plats?”

Viimsi Uudised

Jaga: