VIDEO: Jaak Sepp tänab rahvaalgatuse toetajaid

Randvere elaniku Jaak Sepa käivitatud rahvaalgatus „Säästame elusid Randvere teel“ kogus 330 allkirja.

Viimsi Uudised tegi petitsiooni (mis on täies mahus loetav SIIT) algatajaga lühikese videointervjuu.

Avaldame täies mahus ka vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Miku vastuse rahvaalgatuse initsiaatorile:

„ Lp Jaak Sepp

Viimsi Vallavalitsus sai kätte Rahvaalgatus.ee edastatud pöördumise “Säästame elusid Randvere teel”. Kuna tegemist on Transpordiameti haldusalas oleva küsimusega, siis edastas Viimsi Vallavalitsus pöördumise Transpordiametile vastamiseks.

Ühtlasi anname teada, et palusime Transpordiametit oma kaaskirjas pöörata rõhku metsloomadega seotud lõikude selgemale tähistamisele (sh markeeringud kattel, vajadusel selgemat märkidega viitamist, soovituslik kiirus ala läbimiseks, eristuv lõigu alguse ja lõpu tähistus).

Samuti anname teada, et Viimsi Vallavalitsusel on kavas paigaldada aprilli alguses Randvere tee lõikudele tähispostide külge metsloomade reflektorid. Reflektorite eesmärk on auto lähenemisel loomasid teele tulemast eemale peletada.

Teeme pidevat koostööd Transpordiametiga, et nii riigiteed kui ka kohalikud teed oleksid ohutud.“

Loe samal teemal:

„VIDEO! Randvere teel kiiruspiirangut taotleval rahvaalgatusel ligi 300 allkirja“

Viimsi Uudised

Jaga: