Viimsi Kool on suletud 13.- 29. märtsini

Viimsi Kooli veebilehel on lakooniline teade: NB! Viimsi Kool on suletud alates 13. märtsist kuni vähemalt 29. märtsini. Õpilased on e-õppel.

Kooli lastevanematele saadetud e-kirjas seisab, et sulgemise põhjuseks on tugevad COVID-19 sümptomid ühel lapsevanemal. Esialgu pole tema koroonaviiruse testi tulemused teada.

Viimsi koolide juhtkonnad tegutsevad ühises inforuumis ning on koos vallavalitsusega ette valmistanud ühised juhised COVID-19 viirusjuhtude ennetamiseks ning nende ilmnemisel tegutsemiseks.

Ennetavatest tegevustest palutakse juhises esmalt neil, kes on tulnud perega reisilt kõrge riskiohuga piirkonnast, jääda 14 päevaks koju ning jälgida oma tervist.

Koolide töötajad ja lapsevanemad peavad teavitama kooli juhtkonda, kui nad on tulnud riskipiirkonnast või neil on olnud otsekontakt mõne COVID 19 nakatunuga.

Koolijuhil on õigus otsustada riskiohuga piirkonnast saabunud töötaja ja õpilaste/lasteaia lapse osas nende ajutise (14 päevaks) tööst või haridusasutusest eemalejäämise.

Eemalejäämise ajaks tagatakse töötajale võimalusel kaugtöö ja õpilasele digi- või koduõpe. Sel ajal tuleb vältida ka osalemist huvi- ja sporditegevustes ning viibimist avalikes kohtades.

Viirusjuhtumite korral on peamised juhised järgnevad. Kui laps on tulnud riskipiirkonnast või tal on olnud otsekontakt COVID-19 kinnitatud juhuga ja õpilasel ilmnevad koolis koroonaviirusele iseloomulikud sümptomid, tuleb lapsel pöörduda kooliõe poole. Õde annab lapsele kirurgilise maski, võtab ühendust lapse vanematega ja palub talle esimesel võimalusel järele tulla ning võtta ühendust perearstiga. Juhul, kui kahtlus ei leidnud laboratoorset kinnitust, teavitab lapsevanem sellest haridusasutust ning jälgib last kodus kuni täieliku paranemiseni.

Kui laps on tulnud riskipiirkonnast või tal on olnud otsekontakt COVID-19 kinnitatud juhuga ja lapsel ilmnevad koolipäeva jooksul haigustunnused, siis võetakse lapsevanemaga ühendust ning vanem on kohustatud viivitamatult lapsele järele tulema. Kuni lapsevanema saabumiseni on haigustunnustega laps isoleeritud.

Kinnitatud COVID-19 juhtumi korral teavitab Terviseamet kooli juhtkonda ja küsib nakatunu lähikontaktsete nimekirja. Terviseamet teavitab kõiki lähikontaktseid ja jagab neile käitumissoovitused.

Kooli sulgemise vajaduse üle otsustab haridusasutuse juht, kooskõlastades selle tegevuse Terviseameti ja Viimsi vallavalitsusega.

Loe samal teemal:

„Kuidas võib koroonaviirus mõjutada Viimsit“

Viimsi Uudised

Jaga: