Viimsi otsib sisekontrolöri

Vastuseks volikogu liikmete Ants Ermi ja Ivo Rulli arupärimisele tõdes vallavanem Illar Lemetti, et enam kui poole aasta jooksul pole vallavalitsus suutnud palgata sisekontrolöri.

 Lemetti kirjutab arupärimise vastuses järgmist:

 „Konkurss sisekontrolöri leidmiseks lõppes 2019. aasta novembri lõpus. Seoses vallavanema tagasiastumisega peatati toona valikuprotsess. Veebruari alguses kohtusin konkursikomisjoni poolt kõige tugevamaks hinnatud kandidaadiga, kellele tegime pakkumise teenistusse asuda. Kahjuks ütles kandidaat märtsi alguses peale läbirääkimisi tingimuste osas ära. Eriolukorra ajal me selle ametikoha täitmiseks uut konkurssi korraldanud ei ole, aga oleme välja töötanud sisekontrolli korra. Kavatseme selle esitada vallavolikogule kinnitamiseks.“

 Viimsi Uudised kutsub üles viimsilasi, kes tunnevad end olevat pädeva täitma vallavalitsuses sisekontrolöri positsiooni, kirjutama lühikest artiklit teemal „Mida teeksin Viimsi vallavalitsuse sisekontrolörina?“ ning saatma selle kaastööd aadressile toimetus@viimsiuudised.ee .

 Avaldame laekunud artiklid autori soovi kohaselt kas koos tema nimega või anonüümselt.

 Foto: Visual Hunt.

 Viimsi Uudised

Jaga: