Viimsi Teataja tehniline teostus läheb 2 aasta jooksul maksma 194 832 eurot

Aastatel 2020 – 2022 jätkab riigihanke tulemusena Viimsi Teataja tehnilist väljaandmist OÜ Meedium.

24 kuu jooksul ajalehe väljaandmise eest makstakse OÜ-le Meedium kokku 194 832 eurot (koos käibemaksuga).

Seekordsel riigihankel osales ka AS Postimees, kes tegi kallima pakkumise (238 126 eurot koos käibemaksuga).

Vastavalt riigihanke teenuse kirjeldusele peab OÜ Meedium perioodil 1. november 2020 kuni 31. oktoober 2022 teostama järgmised tööd:

  • looma Viimsi Teataja küljenduse ja kujunduse ning tegema artiklitele keelelist toimetamist ja korrektuuri;
  • trükkima 16 – 24 leheküljelist ajalehte 2 korda kuus 10 tuhat eksemplari A3 formaadis värvilisena;
  • korraldama ajalehe levitamise vastavalt etteantud jaotuskavale.

Nimetatud raha eest ei looda Viimsi Teataja sisu. Viimsi vallavalitsuse struktuuris on nelja PR-töötaja ametikohad, kelle tööst suure osa moodustab Viimsi Teataja sisuga tegelemine. Lisaks tellitakse aastas ligi 6000 euro eest kaastöid välisautoritelt.

Täpselt on teada Viimsi Teataja tehnilise teostuse ja levitamisega seotud kulu aastas  – 97 416 eurot.

Hinnanguliselt on muud ajalehe väljaandmisega seotud kulud aasta lõikes järgmised:

  • vallavalitsuse nelja PR-töötajate palgad – umbes 100 000 eurot;
  • PR-töötajate töökohtade kulud – umbes 3000 eurot;
  • välisautorite tasud – ligi 6000 eurot.

Seega on Viimsi Teataja orienteeruv aastane kogukulu 206 tuhat eurot.

Viimsi Teataja reklaamituludeks prognoositi enne tervise- ja majanduskriisi algust ligi 60 tuhat eurot aastas. Hetkel pole tegelik reklaamitulu laekumine teada, aga hinnanguliselt on see vähenenud.

Kokkuvõttes saab tõdeda, et vallavalitsuse häälekandja Viimis Teataja väljaandmiseks kulub aastas suurusjärgus 150 000+ eurot maksumaksjate raha.

Tunnusfoto: fragment Viimsi Teatajast.

Viimsi Uudised

Jaga: