Märksõna: OÜ Meedium

Vallavalitsus kulutab oma häälekandja teostuseks ja levitamiseks järgmisel kolmel aastal üle poole miljoni euro

Viimsi vallavalitsuse 10. augusti istungil võeti vastu korraldus, millega kuulutati välja riigihanke tulemused Viimsi Teataja ...

Vallavalitsus ei kuulutanud välja Viimsi Teataja riigihanke tulemusi

Viimsi vallavalitsuse 3. augusti istungi päevakorras oli punkt vallavalitsuse häälekandja Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja ...

Viimsi Teataja tehniline teostus läheb 2 aasta jooksul maksma 194 832 eurot

Aastatel 2020 – 2022 jätkab riigihanke tulemusena Viimsi Teataja tehnilist väljaandmist OÜ Meedium.