Viimsi vallajuhtidel palk tõusis, esindustasudest pole kavas loobuda

Täna laekus Viimsi vallasekretär Helen Rivesilt vastus teabenõudele, milles sooviti infot pärast tänavu 1. aprilli toimunud indekseerimist vallajuhtide uute palkade kohta.

Viimsi volikogu liige Ivo Rull soovis teabenõudes ka infot, kas vallajuhtidel on praegusel kriisiperioodil kavas loobuda esindustasudest (734 – 863 eurot kuus).

Avaldame alljärgnevalt vastuse teabenõudele täismahus.

„Vastus teabenõudele seoses Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallasekretärile makstavate tasudega.

Hr Ivo Rull

Olete esitanud Viimsi vallavalitsusele teabenõude, mille kohaselt palute informatsiooni Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallasekretärile makstud tasude kohta.

  1. Vallavanem Illar Lemetti

1.1. Põhipalk seisuga 01.04.2020 Viimsi vallavalitsuses 4663,24 eurot (bruto) kuus, alus Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määrus nr 12 „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine.

1.2. Lisatasusid ei ole täiendavate töökohustuste eest. Viimsi vallale kuuluvate äriühingute nõukogudesse ei kuulu. Viimsi valla äriühingutes ei ole lepinguline töötaja

  1. Abivallavanem Annika Vaikla

2.1. Põhipalk seisuga 01.04.2020 Viimsi vallavalitsuses 3963,75 eurot (bruto) kuus, alus Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määrus nr 12 „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine.

2.2. Haridusvaldkonna abivallavanema asendamise eest lisatasu 25 % abivallavanema töötasust proportsionaalselt asendamise ajaga, alus vallavanema käskkiri „Abivallavanema asendaja määramine“ 05.02.2020. a nr 5-6/25. Viimsi vallale kuuluvate äriühingute nõukogudesse ei kuulu. Viimsi valla äriühingutes ei ole lepinguline töötaja.

  1. Abivallavanem Margus Kruusmägi

3.1. Põhipalk seisuga 01.04.2020 Viimsi vallavalitsuses 3963,75 eurot (bruto) kuus, alus Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määrus nr 12 „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine.

3.2. Lisatasusid ei ole täiendavate töökohustuste eest. Viimsi Haldus OÜ nõukogu liikme tasu 384 eurot (bruto) kuus.

  1. Viimsi Vallavalitsuse liige, rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm

4.1. Põhipalk seisuga 01.04.2020 Viimsi vallavalitsuses 3000 eurot (bruto) kuus, alus vallavanema personalikäskkiri 10.01.2020. a nr 5-6/3.

4.2. Täiendavate tööülesannete eest hüvitis 500 eurot (bruto) kuus, alus Viimsi Vallavolikogu 18. juuni 2019 määrus nr 12 „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine. Viimsi vallale kuuluvate äriühingute nõukogudesse ei kuulu. Viimsi valla äriühingutes ei ole lepinguline töötaja.

  1. Vallasekretär Helen Rives

5.1. Põhipalk seisuga 01.04.2020 Viimsi vallavalitsuses 3150 eurot (bruto) kuus, alus vallavanema personalikäskkiri 10.01.2020. a nr 5-6/4.

5.2. Lisatasu summas 500 eurot kuus (bruto), andmekaitsespetsialisti tööülesannete koordineerimise ja teenistujate juhendamise eest andmekaitsealaste küsimuste täitmisel, perioodil 01.01.2020 – 31.12.2020, alus vallavanema personalikäskkiri 04.02.2020. a nr 5-4/24. Viimsi vallale kuuluvate äriühingute nõukogudesse ei kuulu. Viimsi valla äriühingutes ei ole lepinguline töötaja.

5.3. Esinduskulu ei ole.

  1. Vallavanem ja abivallavanemad loobuvad palgatõusust. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19 on volikogu ainupädevuses vallavanemale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine.
  2. Vallavanemale ja abivallavanematele on esinduskulud ette nähtud ametikohustuste täitmisega kaasnevate väljaminekute, näiteks ametisõitude kulude katmiseks. Vallavolikogu pädevuses on otsustada, kas need kulutused kaetakse esinduskuluna või mingil muul moel.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Helen Rives

vallasekretär

Loe samal temal:

„Annika Vaikla kerkis 4587-eurose kuupalgaga enim teenivaks Viimsi vallavalitsuse ametnikuks“

Foto: kuvatõmmis Viimsi vallavalitsuse veebist.

Viimsi Uudised

Jaga: