Viimsi vallavalitsus alahindas koduse lapse toetuse taotlejate hulka enam kui kolmekordselt

Viimsi vallas langetatakse otsuseid mustri järgi, milles vallavalitsuse poolt etteantud eelnõud võimuliit kuulekalt ära kinnitab.

Nii läks ka tänavu veebruaris vallavalitsuse poolt volikogule kinnitamiseks esitatud määrusega koduse lapse toetuse määramise korra kohta.

Paraku tegi elu vallavalitsuse plaanidesse väga olulisi korrektiive, mis sundis aprilli lõpus volikogu liikmeid Ants Ermi ja Ivo Rulli esitama arupärimist vallavalituse liikmele Evelin Vahenõmmele.

Arupärimises juhiti tähelepanu asjaolule, et antud määruses on vallavalitsus prognoosinud koduse lapse toetuse saajate arvuks 60 inimest. Ning et kuigi Viimsi valla dokumendiregistrist on info vaid osaliselt kättesaadav, võis juba aprilli lõpuni tehtud dokumendikannete järgi arvestada taotluse küsijate tegelikuks arvuks ligi 200 inimest.

Arupärijad soovisid vastuseid küsimustele, miks on vallavalitsuse teinud sedavõrd vildaka eelarvaprognoosi ning milline on täpsustatud prognoos edasiseks.

Arupärimisele andis kirjaliku ja suulise vastuse abivallavanem Annika Vaikla, kes möönis, et planeeritud 60 taotluse asemel aasta jooksul oli vallavalitsus saanud juba maikuu alguseks 197 taotlust.

Vaikal põhjendas seda järgmiselt: „ Määruse seletuskirjas oli toodud prognoosina, et seda toetust võib taotlema tulla ligi 60 lapsevanemat. Tegelikkuses osutus see arv oluliselt suuremaks. Esialgne prognoos oli tehtud vaadates Viimsi valla lasteaia järjekorras olevaid 1,5-3 aastaseid lapsi, kes ei saa lapsehoiu toetust, ega käi ka üheski eralasteaias ning kellele ei ole meil võimalik pakkuda munitsipaallasteaia kohta.

Koduse lapse toetus rakendus alates 1.aprillist ja see oli hetk, kui koroonakriisist tingituna lasteaiad ja hoiud olid suletud ning lapsevanemad nägid võimalust (ka lapsehoiu lepingu lõpetamise näol) kasutada pakutavat toetust.“

Täpsustatud prognoosi edasiseks abivallavanem Vaikla ei andnud.

Koduse lapse toetuse suurus on Viimsi vallas tänavu 250 eurot kuus.

Foto: Visual Hunt.

Viimsi Uudised

Jaga: