Viimsi vallavalitsus peab tasuma Tammelaane DP menetluskuludena 33 982 eurot, kogukulu maksumaksjatele ligi 50 tuhat eurot

Viimsi vallavalitsuse 11. jaanuaril isutungil oli otsustamisel küsimus reservfondist raha eraldamine kohtukulude katteks.

Antud otsust kajastav vallavalitsuse õigusakt on valla dokumendiregistris salastatud 75-ks aastaks.

 

Vallasekretär Leevi Laever sai antud otsuse kohta vallaelanik Ivo Rullilt teabenõude11. jaanuari õhtul.

16. jaanuaril avaldati vallavalitsuse veebis uudis, mille sisu on järgmine:

Vallavalitsus otsustas  11. jaanuari istungil  eraldada reservfondist rahalised vahendid Riigikohtu poolt pandud kohustusele hüvitada Tammelaane detailplaneeringu menetluskulud.

15. detsembri Riigikohtu otsusega tühistati Viimsi vallavolikogu 28. aprilli 2020 otsus nr 26, millega kehtestati Randvere külas Tammelaane kinnistu detailplaneering. Kohtuotsusega mõisteti ka Viimsi vallalt menetluskulude katteks 33 982 eurot. Raha kulude katteks eraldatakse vallavalitsuse otsusega reservfondist.

Viimsi vallavolikogu 11. aprilli 2022 määrus „Viimis valla finantsjuhtumise kord“ § 19 lõige 2 punkt 3 alusel on vallavalitsusel õigus reservfondist teha eraldisi ootamatute ja ettenägematute kulude katteks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida. Kuna antud kohtuotsusega seonduvaid kulutusi ei olnud võimalik 2022. aastal eelarvet planeerides ette näha, on nende kulutuste katmiseks vajalik raha eraldamine reservfondist.

Leevi Laever
vallasekretär”

Lisaks Tammelaane DP vaidlustajate kohtukuludele on valla enda kulud advokaatidele kolmes astmes kokku 14 067 eurot. Seega on kokkuvõttes Tammelaane DP kohtukulu maksumaksjatele ligi 50 000 eurot.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Andres Jaanus ja Märt Puust: kas Tammelaane kohtuotsus loob Viimsis pretsedendi?”  

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: