VANA VASK: Viimsi vallavalitsus tasus Tammelaane DP menetluskuludena 33 982 eurot, kogukulu maksumaksjatele ligi 50 tuhat eurot

Vana Vask on rubriik, milles meenutatakse viimsilastele erinevaid uudiseid Viimsi vallas varem toimunust.

Täpselt aasta tagasi, 11. jaanuaril 2023 otsustas Viimsi vallavalitsus oma istungil reservfondist raha eraldamise kohtukulude katteks. Antud otsust kajastav vallavalitsuse õigusakt on valla dokumendiregistris salastatud 75-ks aastaks.

Vallasekretär Leevi Laever sai antud otsuse kohta vallaelanik Ivo Rullilt teabenõude11. jaanuaril 2023.

16. jaanuaril 2023 avaldati vallavalitsuse veebis uudis, mille sisu oli järgmine:

Vallavalitsus otsustas 11. jaanuari istungil eraldada reservfondist rahalised vahendid Riigikohtu poolt pandud kohustusele hüvitada Tammelaane detailplaneeringu menetluskulud.

15. detsembri Riigikohtu otsusega tühistati Viimsi vallavolikogu 28. aprilli 2020 otsus nr 26, millega kehtestati Randvere külas Tammelaane kinnistu detailplaneering. Kohtuotsusega mõisteti ka Viimsi vallalt menetluskulude katteks 33 982 eurot. Raha kulude katteks eraldatakse vallavalitsuse otsusega reservfondist.

Viimsi vallavolikogu 11. aprilli 2022 määrus „Viimis valla finantsjuhtumise kord“ § 19 lõige 2 punkt 3 alusel on vallavalitsusel õigus reservfondist teha eraldisi ootamatute ja ettenägematute kulude katteks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida. Kuna antud kohtuotsusega seonduvaid kulutusi ei olnud võimalik 2022. aastal eelarvet planeerides ette näha, on nende kulutuste katmiseks vajalik raha eraldamine reservfondist.

Leevi Laever
vallasekretär”

Lisaks Tammelaane DP vaidlustajate kohtukuludele on valla enda kulud advokaatidele kolmes astmes kokku 14 067 eurot. Seega olid kokkuvõttes Tammelaane DP kohtukulud maksumaksjatele ligi 50 000 eurot.

***

2024. aasta jaanuari I dekaadi seisuga ehk 1 aasta ja 1 kuu pärast Riigikohtu poolt tehtud otsust Tammelaane DP tühistada, pole Viimsi vallavalitsus ikka veel esitanud volikogule eelnõu Tammelaane DP menetluse lõpetamiseks.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Andres Jaanus ja Märt Puust: kas Tammelaane kohtuotsus loob Viimsis pretsedendi?”  

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: