Viimsi vallavalitsuse liikmete arvu suurendatakse viieni

Homsel Viimsi volikogu istungil on lisaks uue vallavanema ametisse nimetamisele kavas suurendada ka vallavalitsuse koosseisu.

Senini oli Viimsi vallavalitsus 4-liikmeline: vallavanem ja 3 abivallavanemat. Homme muudetakse vallavalitsuse struktuur 5-liikmeliseks: vallavanem, 3 abivallavanemat ja vallavalitsuse liige.

Homme kinnitatakse vallavanemaks Illar Lemetti, abivallavanemateks Margus Kruusmägi ja Annika Vaikla ning vallavalitsuse liikmeks Evelin Vahenõmm.

Kes hakkab olema uues vallavalitsuses kolmas abivallavanem, pole veel selge. Alates Georg Aheri lahkumisest abivallavanema ametist möödunud aasta 22. novembril pole seni leitud uut haridusvaldkonda juhtivat abivallavanemat.

Homsel volikogu koosolekul kinnitatakse ka Viimsi 2020. aasta eelarve. Viimsi vallavalitsuse tegevuskulud tõusevad selle eelarve kohasel võrreldes 2019. aastaga rohkem kui 623 tuhat eurot, ulatudes kogusummas üle 4,4 miljoni euro.

Viimsi Uudised

Jaga: