Lauri Hussar: Viimsi ja Lüganuse valla juhtumid ajendasid käivitama rahvaalgatust, mis annaks kooli hoolekogudele suuremad õigused

Viimase kahe kuu jooksul on kahes Eestimaa vallas, Viimsis ja Lüganusel sõitnud vallavõim üle kogukonna arvamusest.

Nii Viimsis kui Lüganusel on üritatud vabaneda koolidirektorist, kuigi põhjendused selliste sammude astumiseks ei ole ei sisuliselt ega juriidiliselt kannatanud mingisugust kriitikat. Erakond Eesti 200 algatas nii nendest juhtumitest, kui ka laiemalt koolijuhtimise probleemidest lähtuvalt allkirjade kogumise, et Riigikogu asuks arutama koolijuhtide valimise ja vallandamise protseduuri. Ettepaneku kohaselt oleks selle jõustumisel edaspidi vajalik direktori töölevõtmisel või vallandamisel vajalik ka kooli hoolekogu nõusolek. Samamoodi näeb ettepanek ette võimalust algatada direktori vallandamise protseduur juhtudeks kui kooli kogukond ei ole koolijuhi tööga rahul.

Ettepaneku ühe algataja, Haabneeme elaniku Lauri Hussari sõnul oli algatuse põhjuseks Haabneeme kooli ja Kiviõli 1 keskkooli juhtumid, aga ka üle kogu Eesti koolijuhtidelt ning koolide hoolekogudelt saadud tagasiside.

„Meie aruteludel koolijuhtide ja lastevanematega on teemana kogu aeg üles kerkinud küsimus sellest, kas väike vallavalitsus või isegi linnavalitsus omab piisavat kompetentsi selleks, et teha pädevaid otsuseid kooli juhtimise osas. Skeptitsismi ja rahulolematust on selles küsimuses palju ja see vajab ühiskondlikku arutelu,“ selgitas Lauri Hussar.

Eesti 200 loodab vajalikud kodanike allkirjad kokku saada võimalikult kiiresti selleks, et saaks alustada arutelu Riigikogus.

Ettepanekule saab allkirju anda SIIN.

Viimsi Uudised

Jaga: