Viimsilane imestab: lubatud 2-korruselise hoone asemel kerkis Haabneeme randa 3-korruseline maja

Haabneeme elanik Rein Seppel avaldas Viimsilaste Facebookis imestust, et vallaamenike teadmisel ja heakskiidul valmis 2-korruse ehituspiiranguga Haabneeme rannaalal 3-korruseline hoone.

Rein Seppel kirjutas: „2003 kehtestatud Haabneeme ranna-ala DP-s on selgelt kirjas, et Haabneeme ranna-alale tohib ehitada maksimaalselt 2-korruseliseid hooneid. Sellel ranna-alal asub ka OKO restoran hoones, mida lihtinimene peab 3-korruseliseks. Aga ainult lihtinimene, kes ei pruugi asjadest õigesti aru saada. 24.02.2017 Viimsi Teataja kirjeldab seda kui KAHEKORDSET KOMPAKTSET RANNAALA PEAHOONET ja nende sõnade kinnituseks lisab ka pildi sellest hoonest. Sama kinnitab ka Ehitisregister. Ja ongi nagu JOKK või?“

Ning veel: „Majandus- ja taristuminister Urve Palo (praegune volikogu aseesimees) allkirjastas 01.10.2014 määruse, mis õpetab hoonete korruseid lugema. Määruse § 18. Korrus punkt (2): Korruseks loetakse ka tehnilist korrust. Pööningu- või katusekorrust loetakse korruseks juhul, kui seal paiknevaid ruume on võimalik kasutada eluruumina või mitteeluruumina. Katusel asuvat üksikut hoone tehnoruumi, sealhulgas liftiseadme ruumi, ventilatsiooniseadme ruumi, väljapääsu katusele ja muud seesugust, ei võeta hoone korruselisuse arvestamisel korrusena arvesse.

Vabandage minu küündimatust, aga kas silma järgi üle 100 m² pinnaga 3. korrust nimetatakse tehnoruumiks, katusele väljapääsuks või muuks seesuguseks ja see ei olegi korrus? Kui see nii on, siis on mul elult veel palju õppida,“ kirjutas Rein Seppel Viimsilaste Facebooki grupis.

Viimsi Uudised saatis antud postitustest lähtuvalt valla järelevalveosakonna juhataja Karin Mägile järgmised küsimused:

  1. Kes ja millistele kriteeriumitele tuginedes andis loa Haabneeme ranna-alale 3-korruselise hoone ehitamiseks?
  2. Miks on ehitusregistrisse see 3-korruseline hoone kantud kui 2-korruseline?
  3. Kas kavatsete algatada järelevalvemenetluse toimunud rikkumise kohta?

Päringule laekus vastus valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mikult, mille avaldame allpool täismahus:

„Vastuseks teie päringule 03.11.2019 teatame, et Haabneeme Kesk tee 27 asuva rannarestorani projekteerimisel oli aluseks Haabneeme ranna-ala detailplaneering, mis kehtestati 2003. a.

Restorani eskiisprojekt vaadati läbi ja kiideti heaks Viimsi Vallavalitsuse planeerimiskomisjonis 13.07.2016 aastal. Läbivaatamisel oli esitatud restoranihoone mahuline lahendus ja 3D visualiseering, millele vastab ehitusloa saanud restorani eelprojekt.

Sealjuures kaalutleti ka restoranihoone katusekorrusele kavandatud trepikäigu ja katuseterrassile pääsu ruumi lahendust ning leiti, et see vastab Majandus- ja taristuministri määrusele „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused” (Vastu võetud 05.06.2015 nr 57) lõikele (5) „Katusel asuvat üksikut hoone tehnoruumi, sealhulgas liftiseadme ruumi, ventilatsiooniseadme ruumi, väljapääsu katusele ja muud seesugust, ei võeta hoone korruselisuse arvestamisel korrusena arvesse.“ Seetõttu on ka ehitisregistrisse teostatud kanded nõuetekohased.

Tulenevalt eeltoodust väljastas Viimsi Vallavalitsus 26.01.2017 ehitusloa nr 1712271/02238 ning objekti valmimisel 08.02.2018 kasutusloa  nr 181237/01839.

Nii ehitus- kui ka kasutusloa menetlemisel olid kaasatud nõuetekohaselt vajalikud spetsialistid ja ametkonnad, teostatud ehitusekspertiis ning muud vajalikud toimingud. Menetlustoimingutes ei ole rikkumisi tuvastatud.“

Viimsi Uudised

Jaga: