JUHTKIRI: kas Viimsi valda juhib Lemetti või Kruusmägi?

Tänavu jaanuaris Sääre tee 22 detailplaneeringuga seoses toimunud arengud panevad küsima, kas Viimsi valda juhib Illar Lemetti või hoopis Margus Kruusmägi?

15. detsembril teatas ametlikult vallavanema kahekohalises kabinetis istuv Illar Lemetti, et tema kaldub Sääre tee 22 detailplaneeringu algatamise korralduse nr. 690 tühistamise poole.

Mõned päevad varem saatis Lemettile teemakohase selgitustaotluse Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet (loe täpsemalt SIIT).

Konkreetselt Lemettile adresseeritud selgitustaotlusele vastas aga 11. jaanuaril hoopiski abivallavanem Margus Kruusmägi (loe täpsemalt SIIT). Kes esmalt süüdistas Rahandusministeeriumi sekkumises „omavalitsuse Põhiseaduse § 154 sätestatud enesekorraldusõigusesse”.

Samuti kirjutas Kruusmägi, et „Rahandusministeerium lähtub kogukonna arvamusest ja meedias kajastatud kontrollimata infost” ning “Et õige otsus vastu võtta, on kohane menetlus detailplaneeringu menetlus ja selle alustamise otsustamisel puudub Rahandusministeeriumil sekkumispädevus.”

Vastuskirja lõpus kirjutas aga Kruusmägi järgmist: „Arusaamatuks jääb Rahandusministeeriumi küsimuses sedastatud eeldus, et Viimsi Vallavalitsus on otsustanud Sääre tee 22 kinnistuga piirneval rannaalal (arvestades Maa-ameti seisukohta sääre tee 22 ja veepiiri vahel ei asu Sääre tee 22 kinnistuga piirnevat ala) asuvate sadamarajatiste lammutamise asemel need seadustada. Lammutamine on äärmuslik meede, mis riivab kõige intensiivsemalt isiku õigusi ning mida tuleb rakendada üksnes juhul, kui asja lahendamine muude, isikut vähem koormavate meetmetega, ei ole võimalik. Seega enne pöördumatu iseloomuga lammutusettekirjutuse tegemist on vajalik välja selgitada kõik olulised asjaolud. Praegusel juhul on õigusaktidega vastuolus tegutsenud isik tasunud trahvi ja sunniraha ning esitanud taotluse alustada detailplaneeringu menetlus. Isik on valinud kohase menetluse, mille käigus on võimalik välja selgitada, kas antud asukohas on võimalik rajatud ehitiste õigusaktidega kooskõlla viimine või mitte.”

Huvitav mõttearendus – et kuna Valdur Kahro on juba tasunud ebaseaduslikult ehitatud muulide eest 500-eurose trahvi, siis on tal nüüd täielik õigus oma ebaseduslikke muule detailplaneeringu käigus seadustada?! Ning loomulikult tuima paneku taktikale iseloomulik fraas “vajalik välja selgitada kõik olulised asjaolud”.

Näib, et Viimsi vallavalitsus jääb kindlaks oma korraldusele 690 ning jätkab hoolimata kogukonna väga selgest vastuseisust Sääre tee 22 detailplaneeringu menetlemist. Kui tõesti nii läheb, siis saame ühtlasi vastuse küsimusele, kes tegelikult Viimsi valda juhib.

Loe samal teemal:

„Sääre tee 22 detailplaneeringu kronoloogia 11.11. – 21.12.2020“

Viimsi Uudised

Jaga: