JUHTKIRI: Taavi Kotka lasi ka volikogu revisjonikomisjonil hingusele minna

Viimsi Uudiste toimetusele teeb tõsist muret volikogu esimehe Taavi Kotka suhtumine oma töökohustuste täitmisse.

Oleme varasemalt kirjutanud, et volikogu transpordi- ja turvalisusekomisjoni pole rohkem kui 3 aasta vältel pidanud mitte ühtki töökoosolekut. Volikogu esimees oleks pidanud reageerima juba vähemalt 2,5 aastat tagasi. Juba siis oli näha, et selle komisjoni tööd formaalselt juhtinud Vladas Radvilavičius asjaga ei tegelenud. Ligi 1,5 aastat tagasi langes Radvilavičius Reformierakonna nimekirja asendusliikmena volikogust üldse välja. Aga Kotkal pole õnnestunud tänaseni korraldada uue transpordi- ja turvalisusekomisjoni esimehe valimist, et seda volikogu üksust tööle saada.

Sama mustrit näeme ka volikogu revisjonikomisjoni puhul. Möödunud aasta septembris avaldas võimuliit Reformierakonna eestvedamisel umbusaldust revisjonikomisjoni juhtinud Ants Ermile. Ettekäänded selleks oli otsitud, sisuliselt põhjustas Ermi tagandamise tema pakutud tööplaan, mis ohustas mitme võimuliidu diili ilmsikstulekut. Uut komisjoni esimeest pole tänaseni ehk ligi 5 kuu jooksul valitud. Nüüdseks on revisjonikomisjoni jäänud vaid 2 liiget ning komisjonil puudub kvoorum otsuste langetamiseks.

Taavi Kotka on volikogu istungeid juhtides näidanud sageli välja oma erapoolikut suhtumist, halvustades isiklike repliikidega opositsiooni esindajaid. Ning võimaldades protseduurireegleid või päevakorda rikkuvaid etteasteid võimuliidu liikmetele.

Kummaline on seegi, et mitmed volikogu esimehe käskkirjad on jõudnud valla dokumendiregistrisse kuudepikkuse hilinemisega.

Viimsi Uudised leiab, et kui Taavi Kotkal puudub kas motivatsioon või kompetents volikogu töö sisuliseks juhtimiseks, oleks tema poolt väärikas ise tagasi astuda.

Loe samal teemal:

“REKORD! Viimsi volikogu komisjon pole 3 aasta vältel pidanud mitte ühtki koosolekut”

“Volikogu revisjonikomisjonil puudub juba 4 kuud esimees ja nõutav liikmeskond”

Viimsi Uudised

Jaga: