Arupärimine vallavanemale kohtuvaidluste ja nendega kaasnevate kulude kohta

Viimsi vallavolikogu 16. aprilli istungil esitasid volikogu liikmed Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond) seoses vallavalitsuse kohtuvaidluste ning nendega kaasnevate kuludega 2023. aastal.

Vahendame alljärgnevalt antud arupärimist täismahus ja muutmata kujul:

“Mitmed Viimsi vallavalitsuse ning vallavalitsuse eelnõude põhjal vormistatud vallavolikogu otsused on tekitanud hilisemaid kohtulikke vaidlusi. Viimsi vallavalitsus on olnud nendes kohtuvaidlustes esindatud nii oma palgaliste juristide kui ka sisseostetud õigusabiteenuste näol. Saamaks ülevaadet toimunud ja toimuvatest kohtuvaidlustest ning nendega kaasnevatest kuludest 2023. aastal Viimsi maksumaksjatele, soovime Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kui palju toimus 2023. aasta jooksul kohtulikke menetlusi, milles Viimsi vallavalitsus oli kaebaja või hageja?
  2. Kui palju toimus 2023. aasta jooksul kohtulikke menetlusi, milles Viimsi vallavalitsus oli vastustaja või kostja?
  3. Kui suured olid 2023. aasta jooksul kogumina Viimsi vallavalitsuse kohtukulud (kulud riigilõivudele, kululud õiguabiteenustele, kohtu poolt teistele osapooltele välja mõistetud kulud, muud kohtumenetlustega seotud kulud)?
  4. Kui palju laekus Viimsi vallavalitsusele 2023. aastal kohtu poolt teistelt osapooltelt välja mõistetud kulude katmistest raha kogusummas?

Vastuseid esitatud küsimustele soovime nii kirjalikult kui suuliselt vastavalt sätestatud korrale.”

Tunnuspilt on loodud tehisintellekti poolt (freepik.com).

Loe samal teemal:

Viimsi vallavalitsus kulutas möödunud aastal kohtukuludeks 28 580 eurot”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: