Halduskohus tühistas Viimsi vallavolikogu võimuliidu otsuse

Tallinna Halduskohus tühistas Viimsi vallavolikogu võimuliidu 10 esindaja poolthäälega tänavu mais kehtestatud Pärtlepõllu detailplaneeringu.

Kohus otsustas rahuldada avalikes huvides esitatud kaebuse (kaebaja Karl Kask) ning tühistada Viimsi vallavolikogu 21.05.2019 otsuse nr 37 Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu kehtestamiseks.  Ühtlasi mõistis kohus Viimsi vallalt kaebaja kasuks välja menetluskulud 1165 eurot.

Avalik huvi väljendub kaebaja viitel planeeringualale jääva ja sellega külgneva rohevõrgustiku säilitamises. Kaebaja rõhutab vajaduses kaitsta Mäealuse maastikukaitse- ja puhverala. Samuti esineb kaebaja hinnangul vastuolu Viimsi üldplaneeringuga ning vajalik on detailplaneeringu menetluse käigus viia läbi ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Kaebaja on halduskohtu otsust sotsiaalmeedias jagades viidanud ka võimalikule seosele ühe volikogu eelarve- ja arengukomisjoni liikme ning detailplaneeringu kehtestamise otsuse vahel.

Loe sarnasel teemal:

„Tallinna Halduskohus ennistas kaebetähtajad Tammelaane planeeringu kohtuasjas“

Viimsi Uudised

Jaga: