Illar Lemetti peab selgitama Priit Robase elukohas kallasraja kasutamise takistamist

Tänasel volikogu istungil esitasid Ants Erm ja Ivo Rull arupärimise vallavanem Illar Lemettile seoses Randvere külas kallasraja kasutamist takistava paadikanaliga.

Viimsi Uudised avaldab alljärgnevalt arupärimise teksti muutmata kujul.

7. augusti Viimsi Uudistes ilmus lugu „Esimene kallasraja videoreportaaž: Randvere“. Selle loo mitmetest videodest on näha, kuidas Kirikaia tee kinnistult, mis on elukohaks Viimsi volikogu liikmele Priit Robasele, on kaevatud paadikanal mereni.

Antud paadikanal, mis kunagi on olnud kuivenduskraav, rikub väga selgelt seadusega ette nähtud igaühe õigust kasutada kallasrada vabalt ja takistamatult liikumiseks.

Soovime eelnevast lähtuvalt Teie vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Millal muudeti kuivenduskraav Kirikaia tee kinnistult mereni paadikanaliks?
  2. Kes on andnud loa kuivenduskraavi paadikanaliks muutmiseks?
  1. Kas Viimsi vald on juhtinud kinnistu, millel antud paadikanali asub, omaniku tähelepanu vajadusele rajada purre või mõni muu lahendus, mis võimaldaks igaühele kallasraja vaba kasutamist?
  1. Millal ja kuidas kavatsete luua olukorra, kus antud piirkonnas oleks kallasrada igaühele vabalt läbitav?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.

Lugupidamisega,

Ants Erm, Viimsi volikogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/                        

Ivo Rull , Viimsi volikogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Valimisliit Kogukondade Viimsi

Tunnusfoto: katse mõõta paadikanali laiust 10-meetrise mõõdulindiga (kaader videoreportaažist).

Loe ja vaata samal teemal:

„Esimene kallasraja videoreportaaž: Randvere“

Viimsi Uudised

Jaga: