VIDEO: Kogukondade Viimsi esitas eelnõu vallavalitsuse liikmete esindustasude kaotamiseks

Tänasel Viimsi volikogu istungil andsid valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull menetlusse eelnõu vallavalitsuse liikmete esindustasude kaotamiseks.

Vaata Ivo Rull selgitusi eelnõu esitamise kohta järgnevast videost:

 

Eelnõu teksti ja seletuskiri on järgmised:

VIIMSI VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Viimsi …2020  nr…

Viimsi Vallavolikogu 02.03.2013 määrus „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 19 ning § 49 lõike 42 alusel.

Määrusega muudetakse Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstavate hüvitiste suurust ja maksmise korda.

§1. Muuta 02.03.2013 määrust „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“, kuulutades kehtetuks §7 (2) Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse esindustasu 20% töötasu määrast ühes kuus.

§2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Taavi Kotka

Volikogu esimees

Eelnõu esitajad: Ants Erm, Ivo Rull

SELETUSKIRI

Viimsi vallavolikogu …. määruse nr… juurde

2020. aasta lõpuks prognoosivad Eesti Pank ning mitmed finantsanalüüse väljastavad keskused Eesti majanduslanguseks 7 – 9%. See järsk majanduslangus paneb ka väga paljud viimsilased raskete valikute ette.

Viimsi Vallavalitsus on hoolimata toimuvast märkimisväärselt suurest majanduslangusest vähendanud oma tegevuskulutusi minimaalselt.

Viimsi Vallavalitsus liikmete esinduskulud on sisuliselt mittevajalikud ning praegust majandusolukorda arvestades ebamõistlikult suured (ulatudes 734 – 863 euroni kuus).

Põhjendused, et vallavalitsuse liikmetele makstakse kõrget esindustasu seetõttu, kuna neile ei maksta isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni, on seadusega vastuolus ning tegelikkust moonutavad.

Leiame, et kõik Viimsi Vallavalitsuse liikmed on väga hästi tasustatud ning neil puudub eriline vajadus teha lisakulutusi oma esinduslikkusele. Teatud esinduslike vajaduste korral saavad nad antud kulutusi vabalt teha ka oma põhipalgast.

Majanduslikult keerulistel aegadel on juhtide roll anda kulutuste kärpimiseks ka isiklikku eeskuju.

Vallajuhtide esindustasude kaotamine võimaldaks sellist eeskuju viimsilastel anda.

Ants Erm

Ivo Rull

Loe samal teemal:

„Viimsi vallajuhtide palk tõusis, esindustasudest pole kavas loobuda“

Viimsi Uudised

 

Jaga: