Ivo Rull: Viimsi väärtused, II

Proovige korraks ette kujutada Viimsit, kus pole kohta kahrotamisele ega vooglaiutamisele.

Kus kogukonna liikmed ei peaks olema mures oma koduranna või kodumetsa arenduspiirkonnaks kantimise pärast. Või kus ei diilitataks avalikku raha valitud semukapitalistidele.

 

Saan aru, et pikaajalistest traumeerivatest kogemustest lähtuvalt on paljudel raske sellist pilti oma mõtteis kuvada. Aga ometi on see hädavajalik visioon.

Kõik hääleõiguslikud viimsilased saavad olla vallas avatud ja demokraatliku juhtimistiili loojateks.  Täna toimivasse volikokku oli vaja lähetada vaid kaks kogukondade esindajat, et teha sealse teerulliupoliitika kiuste ära mitmeid olulisi asju. Nüüd on volikogu istungid veebis avalikult jälgitavad. Kõik huvilised saavad täpse ülevaate, mida tema valitud volikogu liige tegi või tegemata jättis ning milliste ettepanekutega vallajuhid volikogus esinevad.

Kogukondade esindajad käivitasid Viimsis kaasava eelarve menetluse. Samuti viisime sisse esimesse klassi õppima asujate toetuste kahekordistamise. Selgitasime ja avalikustasime kümnete arupärimistega olulist infot, mida millegipärast vallalehest või dokumendiregistrist pole olnud võimalik leida. Ning loomulikult põrkusime ka sadu kordi oma ettepanekutega vastu võimuliidu käetõstjate ringkaitset.

Võib proovida ette kujutada sedagi, mida võinuks viimasel kolmel ja poolel aastal Viimsi edendamiseks ära teha, kui Kogukondade Viimsi saanuks 2017 volikogus näiteks neli kohta…

Aga täna on hoopis olulisem see, mida peame ja saame teha järgmisel nelja aastal. Kuna läheme tänavustele kohalikele valimistele kogenuma ja tugevama tiimiga kui möödunud korral, oleme sügisel valmis asuma vedama uut koalitsiooni.

Esmane soov on teha ära asjad, mida  tänane võimuliit on vaid kaunikõlaliselt lubanud. Näiteks Tammede park saab meie poolt kindlasti rajatud. Kui selleks peaks raha nappima, siis vaatame kriitilise pilguga üle vallavalitsuse toimetamiste kuluread ning leiame sealt need summad.

Pöörame senisest märksa enam tähelepanu küsimusele, kui palju on mõistlik Viimsisse elanikke meelitada. Siinne elanikkond ei tohi kasvad liiga kiirelt ja liiga palju. Viimsi peab jääma aedlinlikuks asumite ühenduseks, mitte arenema city’ks. Järgime üldplaneeringutes kehtestatud piiranguid ning peatame arendusprojektid, mis neid kokkuleppeid rikuvad. Kõik uusarendused peavad arvestama looduskeskkonna säilitamisega ning olema tasakaalustatud sotsiaaltaristuga. Leiame, et Viimsi väärib märkimisväärselt paremini kavandatud avalikku ruumi.

Võtame oma lipukirjaks, et Viimsi valda tuleb juhtida ausalt ja läbipaistvalt.

Lõpetame vallavalitsuse ülbe ja tõrjuva suhtumise vallakodanike muredesse. Ning pöörame ametnikud nende tegevuses näoga viimsilaste poole. Rakendame hea tavana põhimõtet, et vallavolikogu ning vallavalitsuse liikmetega seotud firmad ei osale valla hangetel.

Ning loomulikult jätkame seismist Viimsi metsade ja randade ning siinsete miljööväärtuste säilimise eest. Oleme juba aktiveerinud kogukondi võitlema nii avalike kui juriidiliste vahenditega vallavõimu teerullipoliitika vastu ning mitmed võitlused on olnud tulemuslikud.

Eeltoodu on vaid osa väärtustest, millest lähtuvalt avaldame peagi põhjaliku ning konkreetse tegevusprogrammi. Kavandatavaid muutusi saab teoks teha, kui piisavalt palju viimsilasi toetab neid.

Ivo Rull on valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja volikogus.

Loe samal teemal:

Ivo Rull: põhiküsimus on Viimsi elanike arv”

Ivo Rull: Viimsi väärtused”

Viimsi Uudised

Jaga: