Komposti kinnistule ebaseaduslikult püsitatud kaarhall on demonteeritud

Komposti kinnistul opereeriv AVTootmine on demonteerinud sinna ebaseaduslikult püstitatud kaarhalli.

Juba 2020. aasta aprillis esitasid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull volikogus arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond) Komposti kinnistul toimuva ebaseadusliku jäätmekäitluse kohta.

 

Lemetti oli toona seisukohal, et probleemi ei ole. Samas näitasid nii sotsiaalmeedias kui Viimsis Uudistes aasta jooksul ilmunud videod ja fotod üheselt, et tegelikult toimub siiski Komposti kinnistul jäätmete töötlemine ning sorteerimine.

Tänavu 28. aprillil toimunud vallavalitsuse planeerimiskomisjoni istungil võeti vastu otsus, et kinnistule rajatud ebaseaduslik PVC-hall tuleb lammutada. Paralleelselt algatas vallavalitsus järelevalvemenetluse.

8. juuni vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungil informeeris abivallavanem Margus Kruusmägi, et kohtub järgmisel nädalal Komposti väljakul opereeriva AVTootmine esindajaga. Kuna kehtiva üldplaneeringu kohaselt tohib sellel kinnistul tegeleda kompostimulla tootmisega, siis seda tahabki AVTootmine seal jätkuvalt teha.

Abivallavanem Kruusmägil puudus info, kas AVTootmist on ka toimunud seadusterikkumiste eest trahvitud või mitte.

Loe samal teemal:

“FOTOGALERII: Komposti kinnistul toimub mastaapne jäätmekäitlus”

 “VIDEO! Vaata kuidas Komposti kinnistul tegutsev Mihhail Vomm musta valgeks räägib”

Viimsi Uudised

 

 

Jaga: