Kogukondade Viimsi esindajate avalik pöördumine volikogu esimehele

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Tanel Ojang ja Ivo Rull saatsid 17. aprillil avaliku pöördumise volikogu esimees Atso Matsalule (Eesti 200).

Toome avaliku pöördumise, mis lisaks oli saadetud ka Viimsi Uudistele ja Viimsi Teatajale, järgnevalt ära täismahus ja muutmata kujul.

“Lugupeetud volikogu esimees,

Pöördume Teie poole seoses 16. aprilli volikogus toimunud muudatustega Viimsi vallavolikogu komisjonide koosseisudes, mis puudutavad valimisliitu Kogukondade Viimsi.

Kahetsusväärselt ei ole Teie ega ka mitte kultuurikomisjoni ning keskkonna-ja heakorrakomisjoni esimehed enne 16. aprilli volikogu päevakorra ja eelnõude avalikustamist informeerinud asjaosalisi.

Alates 2021. aasta sügisest kuni tänavu 16. aprillini   kultuurikomisjoni kuulunud Terje Lilleoks ning keskkonna- ja heakorrakomisjoni kuulunud Andres Jaanus said nende komisjonist väljaarvamise kavadest teada alles pärast eelnõude avalikustamist valla veebis.

16. aprilli volikogu istungil väitsite, et need muudatused tulenevat “printsiibist”, et kõikidel erakondadel ja valimisliitudele peaks olema igas komisjonis üks esindaja. Seda “printsiipi” pole mitte keegi Kogukondade Viimsile tutvustanud. Samuti pole ei KOKSis ega valla põhimääruses sellist „printsiipi“, mistõttu peavad toimima volikogus esindatud valimisliitude ja parteide omavahelised kokkulepped.

Lisaks rikub sellise “printsiibi” ühepoolne pealesurumine opositsiooni sisemist otsustusprotsessi ning senist opositsiooni kaasamise praktikat. 2021. aasta sügisel otsustasid toona opositsiooni kuulunud  Kogukondade Viimsi, EKRE ja Keskerakond omavaheliste konsultatsioonide käigus, kuidas jaotuvad vastavalt valimistulemuste proportsioonile opositsiooni kohad komisjonides. Nüüd otsustas opositsiooni kuuluva Kogukondade Viimsi esindatuse komisjonides võimuliidu tagatuba.

Pärast 16. aprilli tekkinud esindatus volikogu komisjonides ei vasta proportsioonile, mille Kogukondade Viimsi 2021. aasta kohalikel valimistel saavutas (3 mandaati). Valimistulemuste põhjal peaks tänase Viimsi vallavolikogu komisjonides olema Kogukondade Viimsil 9 kohta ning EKRE-l ja Isamaal mõlemal 6 kohta.

Lisaks olete Teie teinud tänavu veebruari ja märtsi volikogu istungitel ekspromptettepanekud Tanel Ojangule kandideerida noorsoo- ja hariduskomisjoni esimeheks ning Ivo Rullile kandideerida kultuurikomisjoni esimeheks. Tanel Ojang ja Ivo Rull ei olnud selleks enne volikogu istungit ise soovi avaldanud. Mõlemad osutusid valituks vastavate komisjonide aseesimeesteks. Nii Tanel Ojang kui ka Ivo Rull kandideerisid nimetatud komisjonide esimeesteks heas usus ning kandidatuurid seati üles olukorras, kus puudusid teised soovijad. Tanel Ojang ja Ivo Rull nõustusid kandideerima, et näidata üles koostöövalmidust ja usaldust koalitsiooni vastu, et komisjonide kohad oleksid täidetud ja töövõimelised. Hilisem Andres Jaanuse ja Terje Lilleoksa väljaarvamine teistest komisjonidest, õigustades seda mingit laadi proportsionaalsuse printsiibiga ning asjaosalistega läbi rääkimata, ei ole aumehelik käitumine.

Teie tekitatud manöövrite tagajärjel on suurenenud umbusk koalitsiooni suhtes ning sisulise töö kvaliteedi langus nimetatud komisjonides. Tekkinud segaduse lahendamiseks pakume välja järgnevad ettepanekud:

  1. Tingimusel, et Andres Jaanus saab tagasi volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmeks, lahkub Tanel Ojang volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni aseesimehe kohalt.
  2. Tingimusel, et Terje Lilleoks saab tagasi volikogu kultuurikomisjoni liikmeks, lahkub Ivo Rull volikogu kultuurikomisjoni aseesimehe kohalt.

Ootame Teie vastust esitatud ettepanekutele hiljemalt 28. aprilliks k.a.

P.S. Ettepanekud on kooskõlastatud ka Andres Jaanuse ja Terje Lilleoksaga.“

Tunnuspilt: Kogukondade Viimsi 2021. aasta valimiskampaania plakat.

Loe samal teemal:

JUHTKIRI: Atso Matsalu madallend volikogu esimehena”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: