Kogukondade Viimsi soovib tõsta kaasava eelarve summat 100 000 euroni

Viimsi vallavolikogu valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esitasid oktoobris toimuva istungi päevakorda määruse eelnõu.

Eelnõu näeb ette Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmist, tõstes senist summat 50 000 eurot aastas 100 000 euroni aastas.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Viimsi vallas on alates 2020. aastast rakendatud kaasavat eelarvet iga-aastases muutumatus rahalises mahus 50 000 eurot. Samal perioodil on Viimsi valla põhieelarve kasvanud 40,5 miljonilt eurolt 63,6 miljoni euroni.

Oluliselt on kasvanud antud perioodil ka kõikide ehitustööde ja -materjalide hinnad.

Muutunud majandusolukorras pole võimalik 50 000-eurose eelarvega teostada paljusid ideid, millel oleks kogukonnale laiem ja pikemaajalisem mõju. Samas on Viimsi valla üldine eelarvemaht märkimisväärselt kasvanud, märgitakse seletuskirjas.

Eeltoodust lähtuvalt peavad Kogukondade Viimsi esindajad otstarbekaks suurendada kaasava eelarve iga-aastast summat 100 000 euroni.

“Esitasime eelnõu 10. oktoobril toimuvaks volikogu istungiks piisavalt varakult, et see jõuaks eelnevalt läbida ka arutelu vallavolikogu eelarvekomisjonis ning et ka Siim Kallas jõuaks sellega tutvuda,” märkis Rull.

Loe samal teemal:

Viimsi kaasav eelarve aastatel 2020 – 2023”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: