Kohus lükkas tagasi Märt Vooglaidi katse sekkuda Viimsi Uudiste tegevusse

Viimsi Uudiste lugejatelt 2020. aasta sügisel tiitli „Viimsi Pidur“ saanud volikogu asendusliige Märt Vooglaid (Reformierakond) ei saanud kohtult luba sekkuda Viimsi Uudiste tegevusse.

Märt Vooglaid taotles koos oma esindaja vandeadvokaat  Robert Sarvega kohtult eelmenetluse korras, et Viimsi Uudised ei tohi kustutada konkursile Viimsi Vedur ja Viimsi Pidur arvamusi esitanud isikute andmeid ning peab need säilitama taasesitamist võimaldavas vormis.

Kohtule esitatud taotluses avaldas Märt Vooglaid muuhulgas seisukoha, et teda on laimatud artikliga, milles tuuakse välja konkursi Viimsi Vedur ja Viimsi Pidur tulemused.

Harju Maakohus jättis Märt Vooglaidi taotluse täies mahus rahuldamata ning kõik menetluskulud Märt Vooglaidi kanda.

17. veebruaril langetas ka Tallinna Ringkonnakohus otsuse, et Harju Maakohtu  otsus  jätta rahuldamata Vooglaidi ja Sarve taotlus jääb jõusse. Sellega on kohtuotsus lõplikult jõustunud.

Viimsi Uudiste peatoimetaja Ivo Rull kinnitas, et kohtulahend on ootuspärane.

“Hämmastav on, et Märt Vooglaid avaliku elu tegelasena ei adu, mis on vaba ja sõltumatu ajakirjanduse roll,” märkis Rull.

Rull kinnitas, et kõikidele Viimsi Uudistele kirjalikus või suulises vormis infot või vihjeid andvate isikute andmed on jätkuvalt kaitstud nii ajakirjanduse allikakaitse põhimõtete kui Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.

Tunnusfoto: Märt Vooglaidile lugejaküsitluse tulemusel antud tiitli „Viimsi Pidur 2020“ tunnistus.

Loe samal teemal:

„Tiitli Viimsi Vedur 2020 said Andres Jaanus ja Märt Puust, Viimsi Piduri tiitliga pärjati Märt Vooglaid“

Viimsi Uudised

Jaga: