JUHTKIRI: Haabneeme uus üldplaneering avab tee jõulisele elamuehitusele

Viimsi vallavalitsus on avalikule väljapanekule pannud Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiisi.

Tegemist on Viimsi suurima asumi tulevikku kujundava dokumendiga, mis kavandab Haabneeme tulevikku 15 aasta vaates.

Üldplaneeringu eskiis näeb ette mitme uue elamurajooni rajamist ning ka trammitee ehitust võimaldavat trassikoridori. Uued kortermajad ehitatakse enamasti 4-korruselistena, mõnes piirkonnas ka 3-korruselistena.

Üldplaneeringu eskiisis tuuakse elamuehitusega kasvava elanike hulgana välja arv 2753 inimest. Viimsi Uudiste toimetuse hinnangul on planeeritavaid ehitusmahte arvestades tegemist selgelt alaprognoosiga. Ainuüksi Kaluri teele on vallavalitsusele esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus, mis tooks siia elama ligi 1500 uut elanikku. Veelgi suuremad on olnud Miiduranna kütuseterminali territooriumile kinnisvara arendava ettevõtte ambitsioonid.

Avalikule arutelule pandud eskiisi rõhutab nn rohelise ringi kontseptsiooni, samas puudub selles dokumendis täiesti keskkonnamõjude strateegiline hinnang.

Pealiskaudselt on üldpalneeringu eskiisis käsitletud ka Haabneeme veevarustuse teemat. Nii peame leppima vaid tõdemusega, et „valla elanikkonna kasvamisel hakkab vee tarbimine ületama lubatud vee erikasutusloa mahtu, mistõttu peab vald kaaluma alternatiive, mis aitaksid tagada vajaliku veehulga.”

Kuna Haabneemes puudub ebamõistliku valimissüsteemi tõttu juba 8 aastat alevivanem, on üldplaneering jäänud kohaliku kogukonna tasandil elanike erinevate huvirühmade poolt senini ühiselt läbi arutamata.

Valla dokumendiregistrist nähtub, et seni on üldplaneeringu eskiisile vastuväited esitanud Miiduranna sadama esindajad. Kes ei nõustu toimiva kaubasadama üksnes jahisadamaks muutmisega ning sadamaala hoonestuse lahendusega. Nende hinnangutega saab tutvuda SIIN.

Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiisi kõikide materjalidega saab tutvuda SIIN.

Arvamusi eskiisile saab saata kuni 23. veebruarini e-posti aadressil info@viimsivv.ee.

Tunnusfoto: Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiisis tuuakse eeskujuks kortermaju Stockholmis (kuvatõmmis eskiisist).

Loe samal teemal:

„Veel üks katlamaja Haabneeme keskusse ning vallavalitsusele uued ruumid“

Viimsi Uudised

Jaga: