Komposti kinnistule ebaseaduslikult rajatud angaar läheb lammutamisele

Pärast Viimsi Uudiste poolt Komposti kinnistul toimuva avalikustamist on Viimsi vallavalitsus asunud tegutsema.

Aprilli lõpus algatati järelevalvemenetlus Mihhail Vommi (Keskerakond) ning tema abikaasa poolt kinnistul toimuva tegevuse suhtes.

28. aprillil toimunud vallavalitsuse planeerimiskomisjoni istungil võeti vastu otsus, et kinnistule rajatud ebaseaduslik PVC-hall tuleb lammutada.

Komposti kinnistu ligi 10-tuhande ruutmeetrist komposteerimisväljakut tohib kasutada ainult koposteerimseks ning jäätmeid sinna ladustada ei tohi. Kinnistul puuduvad elekter, vesi ja kanalisatsioon.

Viimsi Uudised on avaldanud rea fotosid ja videosid, mis selgelt tõendavad värskete jäätmete (plast, papp, puit, ehitusjäätmed jm) olemasolu ning nende ümbertöötlemist kinnistul.

Vallavalitsuse planeerimiskomisjon võttis seisukoha, et ebaseaduslik ehitis Komposti kinnistul tuleb lammutada ning järelevalveosakonnal tuleb teha lammutusettekirjutus.

Loe samal teemal:

“FOTOGALERII: Komposti kinnistul toimub mastaapne jäätmekäitlus”

 “VIDEO! Vaata kuidas Komposti kinnistul tegutsev Mihhail Vomm musta valgeks räägib”

Tunnusfoto: lammutamisele minev ebaseaduslik angaar Komposti kinnistul.

Viimsi Uudised

Jaga: