REPLIIK: miks on asutusesiseseks teabeks saanud volikogu otsuse eelnõu?

Viimsi Uudiste toimetusele laekus hästi informeeritud allikalt kuvatõmmis 12. märtsi volikogu otsuse eelnõu päismikust, millele on suurte tähtedega kirjutatud ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS (edaspidi AK).

Kuna volikogu otused on kõik avalikud dokumendid, tekkis meil küsimus, kelle poolt ja millistel alustel AK märge volikogu otsuse eelnõule lisati.

Antud eelnõu koostajaks on Viimsi vallavalitsus. Avaliku teabe seaduse § 41 kohaselt “Teabe tunnistab asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks asutuse juht”. Seega peaks seda olema teinud vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond). Või kuna eelnõu on komisjoni liikmetele saadetud vallavolikogu kantselei poolt, on ka variant, et AK märke lisajaks on olnud volikogu esimees Atso Matsalu (Eesti 200).

Teiseks tekkis meil küsimus, mis alusel selline märge üldse volikogu otsuse eelnõule on lisatud. Avaliku teabe seaduse (edaspidi ATS) § 35 annab pika ja ammendava loetelu teabest, mille teabevaldaja on kohustatud tunnistama asutusesiseseks teabeks. Kohaliku volikogude otsuste eelnõusid selles loetelus pole.

Samas ATS § 36 on annab loetelu teabest, mida ei tohi kuulutata asutusesiseseks teabeks. Selles loetelus on muuhulgas mainitud, et asutusesiseseks teabeks ei tohi kuulutada “dokumente riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarvevahendite kasutamise ning eelarvest makstud tasude ja hüvitiste kohta”.

Tammelaane DP puhul on märkimisväärses ulatuses juba kasutatud Viimsi valla eelarvelisi vahendeid ning selle suhtes on arendaja poolt Viimsi vallale esitatud ka üle 2 miljoni euro suurune kahjuhüvitise nõue. Seega peaks eelnõu justkui kuuluma teabe kategooriasse, mida mitte mingil juhul ei tohi ATSi kohaselt kuulututada asutusesiseseks teabeks.

Kolmandaks tekib küsimus, et kui varasemalt pole mitte ühegi volikogu otsuse eelnõu puhul kasutatud AK märget, siis miks ühtäkki nüüd on hakatud seda tegema?

Volikogu liikmete arupärimisele vastates püüdis vallavanem Lemetti hiljuti selgitada, et tellitud ja tellimusele vastava artikli avaldamata jätmine vallalehes ei ole tsensuur. Jäägu see väide tema südametunnistusele.

Küll aga ootaks nüüd Illar Lemettilt või Atso Matsalult avalikke selgitusi, kuidas saab kanda volikogu otsuse eelnõu AK märget. Kas ehk selleski märkes antud eelnõul ei ilmne soov tsenseerida vallakodanikke otseselt puudutava teabe levikut?

Kui asjakohased selgitused peaksid meie toimetusele laekuma, avaldame need muutmata kujul.

Tunnuspilt: kuvatõmmis AK märkega eelnõu päismikust.

Loe samal teemal:

Vallavanem eitab tsensuuri Viimsi Teatajas”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: