Tammneeme ja Randvere said lähedasemaks

Külaseltsi liikmed taastasid osa ajaloolisest ühendusteest.

Vastupidiselt varem antud lubadustele on mereäärne ühendus Tammneeme ja Randvere vahel Tammelaane planeeringuprotsessi tulemusena katkenud. Paljud külaelanikud ja kaugemalt tulnud viimsilased, kes olid oma liikumismarsruute selle järgi sättinud, on väljendanud nördimust. Sest teekond ühest külast teise pikenes alguspunktist sõltuvalt kuni kolme kilomeetri võrra.

Tammneeme külaseltsi liikmed ei jäänud ootama, kuni kallasraja probleem lahendatakse, vaid taastasid osa ajaloolisest ühendusteest praeguse Metsaääre ja Tädu tee vahel. Suuremaks ettevõtmiseks kujunes laudtee rajamine klindinõlva kõige allikalisema ja kivisema koha ületamiseks.

Idee autor ja peamine teostaja eelistab varju jääda, märkides tagasihoidlikult, et igaüks panustas vastavalt oma võimalustele. Laudtee alusmaterjalina kasutati sealsamas raja kõrval leidunud tormiheidet, lauad on aga suures osas taaskasutuses, leides varem kasutust Tammneeme paadi- ja ujumissillas (https://viimsiuudised.ee/koik-uudised/tammneemes-taastati-ujumis-ja-paadisild/).

Ehk täitub ka vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna aastatetagune lubadus Metsaääre tee kuivenduskraavi pikendamisest, et raja alguski oleks igal aastaajal kuiva jalaga läbitav. Vastav palve on edastatud.

Head avastamist!

Tunnusfoto: Klindinõlva kõige keerulisemat lõiku katab taaskasutatud materjalist laudtee (autor Kaarel Zilmer).

Viimsi Uudised

Jaga: