VALLA EELARVE: Kogukondade Viimsi soovib valla äriühingute majandustegevuse tulemi kajastamist valla eelarves

Viimsi valla 2022. aasta eelarvele on opositsioonis olevad poliitilised jõud esitanud ühekokku 13 muudatusettepanekut.

1 ettepaneku tegi EKRE, 2 ettepanekut Keskerakonna ja 10 ettepanekut Kogukondade Viimsi esindajad volikogus.

Jätkame valla eelarvele tehtud muudatuste tutvustamist Kogukondade Viimsi parandusettepanekute paketist kolme parandusettepanekuga, mis käsitlevad valla äriühingute majandustegevuse tulemi kajastamist valla eelarves:

IV parandusettepanek

Liita AS Viimsi Vesi ja OÜ Viimsi Haldus majandustulemused Viimsi valla eelarvete osaks alates aastast 2022.

Selgitus

100% Viimsi vallale kuuluvate ettevõtete AS Viimsi Vesi ja Viimsi Haldus OÜ tegevus ei ole kajastatud Viimsi valla 2022. aasta eelarves. Nende ettevõtte tegevusega on seotud suured kapitalimahud ning nende ettevõtete tegevuse juhtimine võib mõjutada Viimsi valla järgnevate perioodide eelarvete tulusid ja kulusid.

V parandusettepanek

Viimsi valla eelarves kajastatakse OÜ Viimsi Haldus ja AS Viimsi Vesi kasumi/kahjumi aruanded ning esitatakse ettepanekud aruandeperioodi kasumi jaotamise osas või kahjumi katmise osas, mis oleks kajastatud ka eelarve seletuskirja vastavates tabelites. Ehk põhitegevuse kulud muude kulude alapeatükis ning põhitegevuse tulud muude tulude alapeatükis. Ettepanekut kohaldatakse alates aasta 2022. aasta eelarve koostamisest.

Selgitus

Viimsi valla 2022. aasta eelarve koondseletuskirjas on esitatud info Viimsi Haldus OÜ-le antava laenu osas summas 2 045 100 eurot. Tulude koondtabelis peatükis 4 muude tulude alla ei ole kajastatud Viimsi Haldus OÜ poolt laekuvad tulud ettevõtte majandustegevusest. Kui Viimsi Haldus OÜ on kasumliku tegevusega ettevõtte, siis tõstatub küsimus, mida tehakse Viimsi Haldus OÜ poolt teenitud kasumiga? Kuivõrd tegemist on 100% Viimsi vallale kuuluva ettevõttega, saab kasumi jaotamise otsuse kinnitada omanike üldkoosolekuga. Tulude tabelis peatükis 4 aga ei ole kajastatud vallale laekuvaid sissetulekuid Viimisi Haldus OÜ majandustegevuse tulemustest.

Peatükis 5 Põhitegevuse kulud ei ole kajastatud, kas OÜ Viimsi Halduse tegevusega on tekkinud kohustusi Viimsi vallale. Puudub info, kas Viimsi vald 100%-lise omanikuna on taganud ettevõtte Viimsi Haldus OÜ kohustusi.

Viimsi valla 2022. aasta eelarve koondseletuskirja Tulude koondtabelis peatükis 4 muude tulude alla ei ole kajastatud AS Viimsi Vesi poolt laekuvad tulud ettevõtte majandustegevusest. Kui AS Viimsi Vesi puhul on tegemist kasumliku ettevõttega, siis tõstatub küsimus, kuhu suunatakse antud ettevõtte poolt teenitud kasum. Kuivõrd tegemist on 100% Viimsi vallale kuuluva ettevõttega, saab kasumi jaotamise otsuse kinnitada omanike üldkoosolekuga. Tulude tabelis peatükis 4 aga ei ole kajastatud vallale laekuvaid sissetulekuid AS Viimsi Vesi majandustegevuse tulemustest.

Viimsi valla 2022. aasta eelarve koondseletuskirja peatükis 5 Põhitegevuse kulud ei ole kajastatud, kas AS Viimsi Vesi tegevusega on tekkinud kohustusi Viimsi vallale.

Puudub info, kas Viimsi vald 100%-lise omanikuna on taganud ettevõtte AS Viimsi Vesi kohustusi.

VI parandusettepanek

Ettevõtete AS Viimsi Vesi ja OÜ Viimsi Haldus järgmiste perioodide eelarvestrateegiad liidetakse Viimsi valla eelarvete osaks alates aastast 2022. See tähendab, et nimetatud ettevõtete 2022. aasta majandusstrateegia ja eelarve esitatakse Viimsi valla 2022. aasta eelarve koosseisus. Ettepanekut kohaldatakse alates 2022. aasta eelarve koostamisest.

Selgitus

Ettevõtted AS Viimsi Vesi ja OÜ Viimsi Halduse tegevused on märkimisväärse kapitalimahukusega. Esitatud Viimsi valla 2022 aasta eelarves puudub info nimetatud ettevõtete majandustegevuse kohta.

OÜ Viimsi Haldus tegeleb või on tegelenud Viimsi vallale kuuluvate kinnistute müügiga ning vallale kuuluvate ehitiste rajamisega – seega antud ettevõte tegeleb vallalae kuuluvate varadega, mis on ühtlasi ka igale viimsilasele kuuluv vara.

Lugupidamisega,

Ants Erm, Viimsi vallavolikogu liige

Tanel Ojang, Viimsi vallavolikogu liige

Ivo Rull, Viimsi vallavolikogu liige

Valimisliit Kogukondade Viimsi”

Jätkame Kogukondade Viimsi esindajate ülejäänud parandusettepanekute tutvustamist järgnevates lugudes.

Loe samal teemal:

VALLA EELARVE: Keskerakond soovib suurendada toetust Viimsi Noortekeskusele ning koostöökogu liikmemaksu tasumist”

VALLA EELARVE: EKRE soovib Viimsi kultuuri- ja spordipreemiate rahalist kahekordistamist”

Jaak Sepp: eelarvest ja elevandist”

Jaga: