Valla sisekontrolöri hinnang Viimsis Teatajas ilmunud tasumata sisuturundusele

Viimsi Uudiste toimetus saatis 9. aprillil nii otse e-kirjana kui avalikult artikli vormis valla sisekontrolör Marek Bendile kaks küsimust.

Need küsimused olid järgmised.

Kas valla maksumaksjate kulul välja antavas Viimsi Teatajas koalitsiooni kuuluva volikogu liikmele tasuta sisuturunduse tegemise võimaldamises on korruptiivseid elemente?

Kas vallavanem hr. Illar Lemetti pole näidanud antud juhtumis üles hooletut suhtumist vallavara majandamisel?

19. aprillil saatis Marek Bendi küsimustele vastused, mida tsiteerime nende relevantses osas:

“Seoses esimese küsimusega korruptiivsete elementide kohta, siis Viimsi Teataja artiklite avaldamine kohalike ettevõtjate ja nende teenuste tutvustamiseks on osa ajalehe tavapärasest tegevusest ning vastab lugejate huvidele. Sarnaseid artikleid on avaldatud ka teiste ettevõtjate kohta. Seega selline tegevus on osa ajalehe tavapärasest praktikast ja ei ole spetsiifiliselt suunatud volikogu liikmele, mistõttu ei ole alust arvata, et tegemist oleks korruptiivse tegevusega.

Teise küsimuse puhul on vastavalt vallavanema selgitusele Viimsi Teataja artiklite avaldamine osa ajalehe tavapärasest tegevusest ning ei ole näidanud hooletut suhtumist vallavara majandamisel. Kui sellised artiklid on osa ajalehe tavapärasest praktikast ja neid avaldatakse ka teiste ettevõtjate kohta, siis pole alust arvata, et vallavanem on selles küsimuses hooletu olnud. Minu hinnangul vallavanem vastab küsimustele läbipaistvalt ja avalikkust informeerides ning on alati valmis vastama lisaküsimustele.“

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Praktik: Viimsi Teatajas ilmunud “kogemuslugu” on tegelikult sisuturundus“

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: