Vallasekretäri otsealluvusse loodi PR-töötaja ametikoht

12. augusti Viimsi vallavalitsuse istungil võeti vastu korraldus vallavalitsuse uue struktuuri ja teenistuskohtade osas.

Uues struktuuris viiakse üks täiskohaga avalike suhte PR-spetsialist vallasekretäri otsealluvusse. Avalike suhete osakonda jääb tööle 3 täiskohaga spetsialisti.

Vallavalitsus põhjendab sellist struktuurimuudatust avalike suhete osakonna töö ümberkorraldusega ja eesmärgiga tagada Viimsi Teataja järjepidev ilmumine.

Viimsi Uudised on varasemalt juhtinud tähelepanu, et soov rakendada 4 täiskohaga PR-töötajat on Viimsi vallale ilmselgelt ebamõistlik ja mittevajalik kulutus. Uue struktuuriga presenteerib vallavalitsus, et avalike suhete osakonnas töötab 3 PR-spetsialisti, kuigi vallamajas hakkab neid pärast uue loodud töökoha täitmist peagi toimetama kokku ikkagi 4.

Täiendava PR-töötaja palkamine vallavalitsusse viitab asjaolule, et kohalikud valimised pole enam kaugel. Need toimuvad oktoobris 2021 ehk aasta ja paari kuu pärast.

Loe samal teemal:

„Vähenevate tuludega vallavalitsus palkab neljanda PR-töötaja“

Viimsi Uudised

Jaga: