Vallavalitsus niipea viimsilaste rahulolu-uuringut ei korralda

Viimsi vallavalitsuse tellimusel viidi möödunud kevadel läbi vallakodanike rahulolu-uuring ning ühtlasi lubati sellise uuringu tegemine muuta iga-aastaseks.

Tänavu kevadel pole aga vallavalitsuse sellist uuringut enam teinud. Palusime vallavalitsuse arendusjuht Mailis Altil põhjendada, miks on see nii.

Viimsi vald ei taha enam viimsilaste rahulolu-uuringut teha. Huvitav küll miks?!

Saabunud vastus rääkis küll kõigest muust, aga sõnum ridade vahel oli ühene: Viimsi vald ei taha enam viimsilaste rahulolu-uuringut teha. Huvitav küll miks?!

Alljärgnevalt avaldame Mailis Alti vastuse muutmata kujul:

“ Lp Viimsi Uudiste toimetus

Viimsilaste rahulolu-uuring on kindlasti üks oluline sisend Viimsi Vallavalitsuse klienditeeninduse arengus. Oleme oma eesmärgiks võtnud, uurida klientide soove ja teenuste rahulolu läbi erinevate meetmete (nt soovitusindeks, rahulolu-uuring jm) , et teenuseid edaspidi luua ja disainida just kliendi soove arvestades.

Täna on selleks suurepäraseks näiteks uue teenusena – koduse lapse toetuse. Kus klient saab oma teenuse kätte sisuliselt kodust välja tulemata, täites taotluse meie iseteeninduskeskkonnas ja saades peatselt ka juba vastuse digitaalselt.

Ühtlasi oleme koheselt lõpetamas hanget  “VIIMSI VALLAVALITSUSE TEENUSPORTFELLI JA RAKENDATAVATE INFOSÜSTEEMIDE EEL- JA ÄRIANALÜÜS”, mille eesmärk on just  kaardistada Viimsi vallavalitsuse osutatavad avalikud teenused nende osutamiseks rakendatavad infosüsteemid (IS), sh. muud vallavalitsuse haldusalast väljas olevad avalike teenuste osutamiseks rakendatavad IS-d, ning kirjeldada neis kajastuvad andmekomponendid, et oleks võimalik optimeerida tööprotsesse  läbi proaktiivsete ja isikupõhiste e-lahenduste ja liikuda iseteeninduskeskkonna parendamiseni läbi teenuste pakkumise.

Iseteeninduskeskkonna parendamine siinjuures tähendab nö. avalike teenuste avavärava lahenduse tekitamist, kuhu oleks muuhulgas integreeritud teiste asutuste arendatud/hallatavad ja Viimsi vallavalitsuse poolt kohaliku omavalitsuse tasandi avalike teenuste osutamiseks kasutatavad IS’d  printsiibil single sign-on rakendumisel.

Eesmägiga, et kodanikul oleks võimalik saada temaga seotud toimingute osas tervikvaade ühest kohast, isikupõhiselt, proaktiivselt ja kasutajasõbralikult. Hetkel selline lahendus puudub ning avaliku teenuse tarbimiseks peab kasutama eraldi toimivaid digilahendusi, mis ei taga vallavalitsuse ega ka kodaniku vaates tervikpilti osutatavates teenustest..

Tänasest eriolukorrast tingitult oleme pidanud paar kuud oma tegevusi edasi lükkama, kuid alustame koheselt, kui hanke partner on leitud ja RIA poolt kinnitatud.

Parimat,

Mailis Alt

Arendusjuht

Loe samal teemal:

„Viimsilased on kõige rahulolematud vallavalitsuse tööga“

„Viimsilased soovivad suuremat kaasatust valla arengu kavandamisse“

 Viimsi Uudised

Jaga: