Vallavalitsuse praak lükkab Tammelaane DP finaali arutelud edasi

Viimsi vallavalitsus esitas käesoleval nädalal toimunud volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjonile ning maa- ja planeerimiskomisjonile pooliku eelnõu Tammelaane DP finaali menetluseks.

Vastavalt valla põhimäärusele tuleb komisjoni liikmetele saata istungi päevakorra projekt ning arutlusele tulevad eelnõud koos lisainfoga vähemalt 3 tööpäeva enne istungi algust. Seda ka volikogu kantselei mõlema komisjoni puhul õigeaegselt tegi.

Samas oli komisjonide liikmetele saadetud eelnõus “Randvere külas, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu menetluse uuendamine, detailplaneeringu osaline kehtestamine ja detailplaneeringu koostamise lõpetamine osalisel planeeringualal” puudu huvitatud isiku (ehk Märt Vooglaidi) seisukoht. Eelnõu sisaldas huvitatud isiku seisukoha asemel punktiirjoont.

Eelnõu koostajateks ja kooskõlastajateks olid märgitud Anne Siitan, Alar Mik (Reformierakond), Merit Renlund ja Merje Muiso.

Vallavalitsus oli eelnevalt soovinud huvitatud isiku seisukohta hiljemalt 2. veebruariks ning samal kuupäeval see advokaadibüroo WALLESS vahendusel neile ka saadeti.

6. veebruari keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungi alguses tegi Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) ettepaneku praakeelnõu päevakorrast välja jätta ning arutada seda märtsis toimuval komisjoni istungil. Ettepanekut toetas veel Andres Jaanus (Kogukondade Viimsi), vastu olid Tanel Einaste (Reformierakond) ja Esta Järv ning erapooletuks jäid Darvy Kõdar (Isamaa) ja Mati Mätlik (Eesti 200).

Kui jõuti eelnõu aruteluni, selgitas Ivo Rull komisjonile põhjalikumalt, miks pooliku eelnõu arutelu on juriidiliselt vallale kahjulik. Arutelu jätkamist kaitses Alar Mik, kes toimunud diskussiooni ajal saatis lõpuks komisjoni liikmetele WALLESSi 5-leheküljelise Tammlaane kodu OÜ seisukoha. Siiski otsustas komisjon eelnõu arutelu katkestada ning jätkata seda märtsis.

Analoogsetel kaalutlustel lükati ka 7. veebruaril toimunud volikogu maa- ja planeerimiskomisjoni istungil Jaanus Koni (Reformierakond), Tanel Ojangu (Kogukondade Viimsi), Rita Veskimeistri (Vali Viimsi) ja Siiri Visnapuu (Reformierakond) ettepanekul Tammelaane eelnõu arutelu edasi märtsikuusse.

Tasub tähele panna, et lisaks Tammelaane DP ümber jätkuvale susserdamisele ei toetanud reformierakondlastest komisjonide liikmed oma partei abivallavanemat.

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

MÄRT PUUST: maailmavaateline konflikt – ühtede jaoks mingi „kuradi mets“, teiste jaoks ürgne loodus ja elurikkus”

Tammelaane DP finaal – uuendamine, osaline kehtestamine, osaline lõpetamine”

TAMMELAANE KRONOLOOGIA: kuhu oleme jõudnud kohtuotsuse aastapäevaks?”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: