Vallavanem peab andma aru möödunud aastal tehtud kohtukulude kohta

16. märtsi volikogu istundil esitasid volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond).

Arupärimises soovitakse saada infot Viimsi vallavalitsuse kohtumenetluste ning õigusabi kulude kohta aastal 2020.

Volikogu liikmed osundavad, et Viimsi vallavalitsuse dokumendiregistrist on näha hulka kohtumenetlustega seotud kirjavahetusi, mille sisu on viidetega andmekaitsele salastatud.

 Eeltoodust lähtuvalt soovivad volikogu liikmed vallavanemalt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kui mitu kohtulikku menetlust Viimsi vallavalitsus 2020. aastal pidas?
  2. Mitmes menetluses oli Viimsi vallavalitsus hageja ning mitmes kostja rollis?
  3. Mitmes menetluses oli hagejaks eraisik?
  4. Kui suur oli summa, mille Viimsi vallavalitsus kulutas 2020. aastal õigusabi teenuste sisseostmiseks?

Vallavanem peab esitatud küsimustele vastama 10 tööpäeva jooksul kirjalikult ning suuliselt volikogu järgmisel istungil 20. aprillil.

Loe samal teemal:

“Ivo Rull: kolm on kohtu seadus”

“Äripäev: Märt Vooglaidi näpujälgedega krunt viis Viimsi kohtusse”

“Vallavalitsus palkas kogukonna esindajatega kohtuskäiguks kalli advokaadibüroo”

Viimsi Uudised

Jaga: