Veeteenuste kallinemine ülearendatud Viimsis jätkub kindlalt

AS Viimsi Vesi tellimusel koostatud “Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024 – 2036” prognoosib veeteenuste jätkuvat kallinemist.

Arengukava lõppjäreldus on, et kuna Viimsis kasutatava põhjavee kogusest olemasolevate ja lisanduvate elanike tarbeks ei jätku, tuleb osta vajaminevat vett Tallinna linnalt. Lisaks tuleb teha märkimisväärses mahus investeeringuid taristusse, et veetarned pealinnast saaksid stabiilselt toimuda.

Ühtekokku nähakse arengukava perioodil investeeringute tegemise vajadust 17 miljoni euro ulatusest. Kusjuures lähema kahe ja poole aasta jooksul tuleks investeerida 7,3 miljonit eurot.

Investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu,” nenditakse arengukavas.

Arengukava vee- ja heitvee hinnatõusu baasprognoos näeb ette kindla intervalliga 4-protsendilist veetariifide tõsusu. Esimene hinnatõus on planeeritud aastasse 2025, järgmised aastatesse 2027, 2029, 2031, 2034 ja 2036.

Konkreetsed hinnatõusu taotlused tuleb vallaettevõttel Viimsi Vesi kooskõlastada Konkurentsiametiga.

Tunnuspilt: kollaaž AS Viimsi Vesi veebi kuvatõmmisest ning pexels.com infograafikast.

Loe samal teemal:

Äripäev: Viimsi Vesi kaalub suurematele veetarbijatele kõrgemat hinda”

Vallavanem veekriisi põhjusena ülerahvastamist ei näe”

JUHTKIRI: Viimsi veekriis on Reformierakonna nägu”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: