Sõjamuuseumis korraldatakse riigikaitse õppekäike erinevatele koolidele üle Eesti

Viimsis tegutsev Sõjamuuseum korraldab tänavu Kaitseressursside Ameti toetusel üle poolesaja  õppekäigu Eesti erinevate gümnaasiumite ja kutseharidusasutuste õpilastele.

Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill viitab, et riigikaitse on valikaine, mille õppekava sisaldab ka sõjaajaloo tundide korraldamist.

„Oleme oma ekspositsiooni arendamisel pidanud muuhulgas silmas ka riigikaiste ainekava. Noored saava Viimsis asuvat Eesti Sõjamuuseumi külastades atraktiivse ja ülevaatliku teabe Eesti ajalugu kujundanud sõdadest,“ selgitas Lill.

Kaitseressursside Amet jagab tänavu koolidele riigikaitseõpetuse läbiviimiseks toetusi 600 153 euro ulatuses. Rahastatakse peamiselt laagrite ja õppekäikude korraldamist ning tuge saab 133 kooli.

„Eelmisel aastal katsime suuresti koolide õppevahenditega seotud vajadused. Tänu sellele oli meil nüüd võimalus keskenduda laagrite ja õppekäikude rahastamisele,“ selgitas Kaitseressursside Ameti peadirektor Marlen Piskunov.

Tunnuspilt: Riigikaitse õpik, mille sõjaajaloo osa on kirjutanud Hellar Lill (foto: Kaitseministeerium).

Viimsi Uudised

Jaga: