Viimsi vallavalitsus tellis 20 496 euro eest oma töötajate rahulolu ja pühendumuse uuringu

Viimsi vallavalitsus viis läbi hanke, leidmaks oma vallavalitsuse ametnike ja töötajate  töörahulolu- ja pühendumusuuringu läbiviija.

Hankekutsed saadetud kolmele firmale ja pakkumise esitasid neist kaks. Võitjaks osutus Tripod Grupp OÜ, kelle makstakse perioodil 2022 – 2024 läbi viidavate uuringute eest kokku 20 496 eurot.

Vastavalt vallavalitsuse 27. juuli määrusele saadakse uuringu tulemusena:

− ülevaated töötajate pühendumusest, rahulolust seoses töökeskkonna, juhtimise, tööalase arendamise, tasustamise, kommunikatsiooni ja organisatsioonikultuuriga ning annab samuti ülevaate organisatsiooni üldisest meelsusest;

− töörahuloluindeksi ja pühendumusindeksi väljundnäitajad;

− tulemused absoluutarvuliste tabelite ja graafikute kujul; tulemuste ning nende seoste analüüs; indikatsioonid probleemsete teemavaldkondade osas; suunised juhtidele probleemsete teemadega tegelemiseks, sealhulgas soovitused kommunikatsioonitegevuse ja jätkutegevuste osas.

Tunnuspilt: pexels.com

Viimsi Uudised

Jaga: