Viimsi vallavõim sai järjekordse õigusliku õppetunni

Kevadel Tammelaane detailplaneeringu hääletusterulliga kehtestanud vallavõim sai järjekordse juriidilise õppetunni.

Juulis algatati Tallinna Halduskohtus tsiviilasi kaebuse peale, millega taotleti Viimsi vallavolikogu poolt 28.04.2020 vastu võetud otsuse nr. 26 (Randvere küla Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine) tühistamist.

Vallavalitsus esitas oma vastulause, milles paluti menetlus lõpetada seoses kaebetähtaegade ületamisega. Tallinna Halduskohus jättis vallavalitsuse taotluse rahuldamata, mille peale esitas vald septembris määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.

12. novembril otsustas ringkonnakohus vallavalitsuse määruskaebuse menetlusse võtta, kuid ei rahuldanud seda ja otsustas jätta halduskohtu määruse muutmata.

Loe samal teemal:

”Halduskohus tühistas Viimsi vallavolikogu võimuliidu otsuse”

Tunnusfoto: raadamistööd Tammelaane planeeringualal oktoobris 2020.

Viimsi Uudised

Jaga: