Võimuliit hääletas maha ettepaneku tõsta I klassi minevate laste toetust

Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esitasid Viimsi 2024. aasta eelarvele kokku kuus muudatusettepanekut.

Esimene muudatusettepanek oli tõsta I klassi mineva lapse toetust seniselt 120-lt eurolt 170 euroni. Ettepanek puudutas tänavu aasta Viimsis esimesse klassi mineva ligikaudu 250 Viimsi lapse peresid.

Ettepaneku rakendamise korral oleks valla sotsiaalhoolekandekulud tõusnud 12 500 euro võrra. Ettepaneku esitajad pakkusid kulu katteallikaks Viimsi vallavalitsuse tööjõukulude vähendamist sama suure summa võrra.

Ettepaneku esitajad selgitasid, et Viimsi valla eesmärk on Tallinna maksumaksjate, kes de facto elavad Viimsis, end siia elama registreerimise atraktiivsemaks muutmine. Kuna Tallinnas on I klassi astuja toetus 320 eurot, jätavad paljud Viimsis elanikud end jätkuvalt oma tegelikku elupaika Viimsis sisse registreerimata.

Ettepaneku poolt hääletasid Ants Erm, Mari-Ann Kelam, Tanel Ojang, Ivo Rull, Meelis Saluneem ja Alar Valge.

Ettepaneku vastu hääletasid Ilja Ban, Tanel Einaste, Anneli Laines-Ensling, Siim Kallas, Jaanus Koni, Atso Matsalu, Pille Petersoo, Martin Reim, Antoon van Rens, Aivar Sõerd, Oksana Šelenjova, Raimo Tann, Jan Trei ja Siiri Visnapuu.

***

Võimuliit hääletas maha ka kõik teised Kogukondade Viimsi muudatusettepanekud, millest kirjutame detailsemalt lähiajal.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Viimsi vallavalitsuse teenistujate palgad tõusevad”

Vallavalitsuse teenistujatele määrati jõulude eel tulemustasudena 167 893 eurot”

RÕÕMSAID JÕULE! Vallajuhtidele vormistati hoogsalt preemiaid ligi 36 tuhande euro ulatuses”

 Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: