Võimuliit hääletas maha ettepaneku tõsta Viimsi seeniorite toetust 10 euro võrra

Viimsi vallavolikogu 16. jaanuari istungil oli arutlusel Ants Ermi, Tanel Ojangu ja Ivo Rulli (Kogukondade Viimsi) tehtud parandusettepanekud valla 2024. aasta eelarve projekti.

Üks ettepanek oli suurendada ühekordset toetust seenioridele planeeritule täiendavalt veel 10 euro võrra – 140 euroni.

Ettepaneku esitajad tõid välja, et selleks vaja mineva 23 850 euro võrra tulnuks eelarves suurendada sotsiaalhoolekandekulusid, vähendades samas summas vallavalitsuse tööjõukulusid.

Ettepaneku esitajad selgitasid, et võrreldes Tallinnaga on Viimsi vald seeniorite toetamisel väga maha jäänud. Tallinnas on analoogne toetus 200 eurot.

Ettepaneku esitajad leidsid, et Viimsil oleks viisakas oma eakate eest samaväärselt hoolida.

Ettepaneku poolt hääletasid Ants Erm, Mari-Ann Kelam, Tanel Ojang, Ivo Rull, Meelis Saluneem ja Alar Valge.

Ettepaneku vastu hääletasid Ilja Ban, Tanel Einaste, Anneli Laines-Ensling, Siim Kallas, Jaanus Koni, Atso Matsalu, Pille Petersoo, Martin Reim, Antoon van Rens, Aivar Sõerd, Oksana Šelenjova, Raimo Tann, Jan Trei ja Siiri Visnapuu.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Võimuliit hääletas maha ettepaneku tõsta I klassi minevate laste toetust”

Viimsi vallavalitsuse teenistujate palgad tõusevad”

Vallavalitsuse teenistujatele määrati jõulude eel tulemustasudena 167 893 eurot”

RÕÕMSAID JÕULE! Vallajuhtidele vormistati hoogsalt preemiaid ligi 36 tuhande euro ulatuses”

 Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: