Vallavalitsus ei kuulutanud välja Viimsi Teataja riigihanke tulemusi

Viimsi vallavalitsuse 3. augusti istungi päevakorras oli punkt vallavalitsuse häälekandja Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja leidmiseks.

Ettekande päevakorrapunktis nr. 3 „Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 251066 „Viimsi Teataja väljaandja ja levitaja leidmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, pakkujate kvalifitseerimine ning lepingute sõlmimine” tegi vallavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesment.

Riigihankega otsib vallavalitsus oma häälekandja Viimsi Teataja kujundajat, trükkijat ja levitajat perioodiks 1. november 2022 kuni 31. detsember 2025.

Senine hankeleping OÜga Meedium on sõlmitud kaheks aastaks summa 194 832 eurot eest ning lõppeb tänavu sügisel.

Järgmisel kolmel aastal Viimsi Teataja teostuseks ja levitamiseks esitasid pakkumused 3 ettevõtet: lehe senine kujundaja, trükkija ja levitaja OÜ Meedium, AS EXPRESS POST ning OÜ Meediapilt.

Üllatuslikult jäi 3. augustil hakekonkursi tulemuste otsus tegemata ning vallavalitsuse istungi protokolli kanti lakooniliselt: “OTSUSTATI: Esimene lugemine lõpetada.”

Vallavalitsus ei olnud seadnud antud hankele hinnapiiri. Seega võis olla põhjuseks, miks jäeti hanke võitja välja kuulutamata näiteks asjaolu, et kõige soodsam pakkumine oli ülejäänud pakkumustest rohkem kui 10% odavam. Sellisel juhul on hankijal kohustus uurida põhjalikumalt pakkuja majandustegevuse tausta (nt. kõikide tööjõumaksude tasumist).

Lisaks riigihanke korras Viimsi Teataja teostuse ja levi kulude katmisele maksab  vallavalitsus oma häälekandja sisu loomise eest palka kolmele avalike suhete osakonna töötajale ning katab nende töökohtadega seotud kulud.

Viimsi Teataja päismikus on suurelt kirjas eksitav määratlus „Viimsi valla kogukonnaleht“. Lehe impressumis on aga selgelt öeldud, et selle üllitise väljaandjaks on üksnes Viimsi vallavalitsus.

Tunnuspilt: kuvatõmmis riigihangete registri veebist.

Loe samalt teemal:

Viimsi Teataja tehniline teostus läheb 2 aasta jooksul maksma 194 832 eurot”  

JUHTKIRI: Viimsi Teataja senisel kujul ilmumine tuleks lõpetada” 

Viimsi Uudised

Jaga: