Ants Erm: ühe kinnisvaramahhinatsiooni häbiväärne lõppvaatus

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja volikogus Ants Erm kommenteerib Tammelaane DP arendaja tegevust.

Enne 2017. aastal kandideerimisotsuse tegemist tutvusin Viimsis toimunuga, eelkõige maatehingutega –  pilt oli kohutav. Kogu maa oli  tegelikult volikogu liikmete ja lähedal seisvate inimeste vahel ära jagatud. Ehk siis põliselanike käest odavalt kokku ostetud, elamuid täis planeeritud ja 10 – 100 kordse kasuga edasi müüdud. Põhitegijad olid toonased reformierakondlased.

Miks maade põlisomanikud ise nii hea äriga ei tegelenud? Aga kes oleks andnud tädi Maalile loa jaotada maatulundusmaa elamukruntideks?! Looduskaitseseadus, metsaseadus, veeseadus, planeerimisseadus, üldplaneering, teemaplaneering – tõkkepuid oi-oi kui palju ees. Aga kui kuulud siseringi, siis üldplaneeringu ja sihtotstarbe muutmine on ju volikogus lapsemäng. Ja ehituskeelu vööndi vähendamist ja keskkonnapiirangute leevendamist saab samuti taotleda. Kõik on võimalik, kui on VVV-s käsi sees!

Vallavolikogu 28. aprilli e-istungi päevakorrapunkt „Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“ (huvitatud isik Tammelaane Kodu OÜ, esindaja Riina Vooglaid) oli paraku järjekordne näide samast seriaalist. Ei hakka spekuleerima, millal kõne all olev maatulundusmaa sihtotstarbega 13,3 ha kinnistu Vooglaidude valdusse läks. Igatahes mõõdistusajaks annab maakataster 1.oktoobri 2011 (12,32 ha metsamaa, 0,15 ha looduslik rohumaa ja 0,83 ha muu maa).

Märt Vooglaiu võitlus 28. aprilli otsuse eest on kestnud aastaid. Kuigi esimest korda kandideeris ta Viimsis alles aastal 2013, algas mõjuvõimu kasutamine juba varem. Hiljemalt 2012 sügisel, kui toonane vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa väitis järgmist: „Ma tean, et tal on isiklikud huvid. Enne seda, kui Viimsi vallas algas jama Vooglaiuga, kui ta muutus agressiivseks, siis ta käis minu juures ja väljendas oma isiklikke ambitsioone. Ta tahtis oma maatükile, kus asub ka tema kodu, ehitada metsa-rannaalale eramuid. Ja teine soov oli tal seoses Muuga sadama juures asuva Pööli maaüksusega, mille ta on osavalt ära varjanud teiste nimede taha. Ta tahaks sellele maatükile rakendust saada. Viimsi vald on sellele tänini vastu olnud. Ja kui mina ütlen ei, siis ma olengi tülikas inimene.“  (https://www.aripaev.ee/uudised/2012/12/04/jogimaa-vooglaid-on-tuntud-kaak?utm_source=copypaste). Muide, aasta varem oli Märt Vooglaid valitud Viimsi reformierakondlaste etteotsa.

Aga kui on ikka mõjukad sõbrad nii vallas kui valitsuses, siis õnnestub ka see, mis Buratinol ei õnnestunud – rahapuu kasvama saada.

Arvan, et ega Vooglaid isegi eriti ei lootnud, et sellest hullumeelsest ideest asja saab. Aga kui on ikka mõjukad sõbrad nii vallas kui valitsuses, siis õnnestub ka see, mis Buratinol ei õnnestunud – rahapuu kasvama saada. Ja hullumeelne see idee oli – ehitada metsamaale/rohealale terve küla. Ja nüüd võib ärimees  Vooglaid omas kategoorias uhke olla – järjekordne eesmärk saavutatud. Volikogu liikmed, kes hääletades või vaikides selle otsuse poolt olid, võiksid nüüd küll väga tõsiselt järgi mõelda, kas selleks neid volikogusse valitigi.

Kandideerisin Viimsi vallavolikogusse lootusega, et ehk muutub midagi kui asju õigete nimedega nimetada. Aga ega vist. Kui ka keegi argumentatsiooni puudumisel vastu ei vaidle, siis vaikiv enamus hääletab ikka nii nagu VVV on otsustanud. 28. aprilli hääletus oli järjekordne näide sellest.

***

Toimetus meenutab 28. aprillil Tammelaane DP kehtestamisel volikogus hääletustulemusi.

Tammelaane DP kehtestamise poolt hääletasid:

Riina Aasma

Tanel Einaste

Kristjan Jõekalda

Valdur Kahro

Siim Kallas

Taavi Kotka

Urve Palo

Raimo Tann

Jan Trei

Vastu hääletasid:

Ants Erm

Raivo Kaare

Mari-Ann Kelam

Oliver Liidemann

Taivo Luik

Ivo Rull

Madis Saretok

Hannes Võrno

Loe samal teemal:

„Vaata, kes Tammelaane DP hääletusel osalesid ja kuidas hääletasid“

„Taavi Kotka madallend reformierakondlase ärihuvide läbisurumisel“

Jaga: