Ettevõtja Jaak Nigul praegusesse Viimsisse logistika tõttu enam kolida ei sooviks

Mööblitööstusettevõtte Tarmeko Grupp juhatuse liige ja endine viimsilane Jaak Nigul andis Viimsi Uudistele lühiintervjuu.

Oled olnud aastaid tagasi Viimsi elanik – kuidas neid aegu meenutad?

Aastatel 1993 – 1995 sai endale Aiandi teele korterit ehitatud ja kuni 1998. aastani seal ka elatud. Oli keeruline, aga ka huvitav aeg. Viimsi oli siis ikka täiesti teistsugune, aga mul on head mälestused.

Viimsi on omavalitsuste seas üks võimekamaid, aga ka ühe suurima vallavalitsuse töötajaskonnaga ja kuludega vald. Kas ja kuidas oleks võimalik valla juhtimist efektiivsemaks muuta?

Bürokraatial on huvi end pidevalt kasvatada ja see võimalus põhineb valimislubaduste küünilisel ignoreerimisel. Ei ole näinud ega kuulnud sellisest valimisprogrammist, kus lubataks tõsta KOV’i bürokraatide palku. Lubadused räägivad ikka haridus- ja sotsiaaltöötajate palgatõusust. Minu arvates on ainus lahendus piirata seadlusandlikult poliitikute valmisjärgsed tegevused ainult valimisprogrammis sisalduvate lubadustega. Et kui ikka tahavad endal palku tõsta, siis pangu see ka valimisprogrammi kirja. Siis oleks näha, kuidas valijad reageerivad.

Millest see tuleneb, et isegi rasketel aegadel ei soovi avaliku sektori juhid oma kulutusi vähendada?

Esiteks ja peamiseks põhjuseks: soov mitte isiklikult kaotada oma sissetulekutes. Teiseks: mitte pahandada teatud osa valijatest.

Sinu kogemus on, et omavalitsus võib 14 aastat nö menetleda mõnd detailplaneeringut ikkagi midagi reaalset tegemata. Sarnaseid juhtumeid on ka Viimsis. Kuidas tagada, et detailplaneeringud saaksid omavalitsuse poolt menetletud mõistliku aja jooksul?

See juhtus Luunja vallas. Põhjuseks see, et vallaametnikud on kaks korda protsessuaalselt eksinud ja see on põhjustanud jälle uue planeeringuprotsessi algatamise. Mina kehtestaksin seadusandlikult ajalise piirangu, kui palju tööpäevi kokku tohib KOV planeeringut menetleda. Kui läheb üle selle, siis lastakse planeeringut teinud ametnikud lahti, sest nad pole kas oskustelt oma ametiülesannete kõrgusel või on lihtsalt laisad. Neile vallandatutele tuleks kehtestada ka valitsussektoris töötamise keeld näiteks viieks aastaks. Hirm ettevõtlussektorisse tööle mineku ees peaks olema kõige parem motivaator.

Täna elab Viimsis ligi 25 tuhat inimest. Kas Viimsi peaks jätkama sellel kasvukursil, mida siin viimastel aastatel on juhtimistasandil viljeletud?

Arvan, et veel suurem elanikkond põhjustab kokkuvõttes vallaelanikele elukvaliteedi languse, kui Tallinnaga paremaid ühendusteid ei rajata. Mina praegusesse Viimsisse logistika tõttu enam kolida ei sooviks, kui töökoht just vallas ei oleks.

Loe samal teemal:

„Viimsi vallavalitsus planeerib järgmisel aastal enda tarbeks kulutada 623 477 eurot rohkem kui tänavu“

„VIDEO: Kogukondade Viimsi esitas eelnõu vallavalitsuse liikmete esindustasude kaotamiseks“

„Ivo Rull: Viimsi väärtused“

Viimsi Uudised

Jaga: