JUHTKIRI: Viimsi Teataja teeb kõike seda, mida Riigikontroll taunib

Jaanuaris ilmunud Viimsi Teatajad pakuvad rea järjekordseid näiteid sellest, kuidas võimul olevad poliitikud end maksumaksjate raha eest reklaamivad.

2018. aastal avaldas Riigikontroll auditi „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“. Selles auditis märgiti konkreetselt ära 2017. aasta kohalike valimiste eel toonase abivallavanem Jan Trei kõlvatu tegevuse maksumaksja raha eest Viimsi Teatajas endale valimisreklaami tegemisel.

Audit tõi välja ka rea üldisemaid suundumusi, kuidas võimulolijad kasutavad vallalehti enesereklaamiks. Näiteks omavalitsusjuhi kajastamise aktiivsuse tavatu kasv valimiste eel. Ühtäkki ilmuvad KOV-i juhtide arvamusartiklid, mida varem ei olnud. Või portreefotode ilmumine arvamuslugude juurde ning omavalitsusjuhtide kajastamine ühes lehenumbris korraga mitmel fotol. Samuti võimuolijate valitsemisperioodi töövõitude kokkuvõtted, omavalitsusjuhi korduv kiitmine tavapärases infovoos jmt.

Tänavu jaanuaris ilmunud Viimsi Teatajad on justkui äraspidine näited tollest Riigikontrolli auditist. 8. jaanuaril lehes soovivad oma pikemate kirjatükkides viimsilastele head uut aastat nii abivallavanem Annika Vaikla kui vallavanem Illar Lemetti. Heade soovide juures loomulikult heasoovijate fotod. Samuti ilmus selles lehes koguni 6 vallavalitsuse eduraportit.

22. jaanuaril lehes on pikem fotoga kommentaar avaldatud vallavanem Illar Lemettilt. Pikem intervjuu (juures foto, millel poliitik koos lapsega) on tehtud volikogu esimees Taavi Kotkaga.

Illar Lemettist ilmus Viimsi Teatajates möödunud aastal 10 kuu jooksul rohkem kui 20 fotot, sageli ühes ajalehenumbris mitu fotot.

Viimsi Teataja pole veel kehtestanud reegleid, kuidas sügisestel valimiste eel toimub erinevate nimekirjade vaadete ning kandidaatide tutvustamine. Illar Lemetti lubas need reeglid avalikustada tänavu aasta alguses, seega peaks tal sellega olema juba kiire.

Kuid Viimsi Teataja selged ja erinevatele huvirühmadele võrdseid võimalusi pakkuvad reeglid oleksid vaid hädalahendus lühikeses prespektiivis.

Tegelikult tuleb lähiaastatel Viimsi Teataja paberlehe ilmumine selle praegusel kujul lõpetada.

Miks peab viimsilane kinni maksma selle, et vallavanem või abivallavanem saaks talle oma fotoga loo juurde jahuda juttu, kui tubli või muidu tore inimene ta on?!

Vallavalitsuse ametlikud teateid saab viimsilasteni viia nii veebikanalites kui paberil üksnes ametlikke teateid sisaldava bülletääniga. Ilma vallajuhtide fotode ja ennast kiitvate eduraportiteta.

Ka valla dokumendiregistri, mis praegu on ajast ja arust, tänastele tehnilistele nõuetele viimisest oleks palju kasu. Rääkimata seal dokumentide iga hinna eest salastamise lõpetamisest.

Tunnusfoto: Visual Hunt.

Loe samal teemal:

„JUHTKIRI: Viimsi Teataja seinisel kujul ilmumine tuleks lõpetada“

„Miks valla juhtivpoliitikud kasutavad enda promoks maksumaksjate rahastatud Viimsi Teatajat?“

„Viimsi Teataja tehniline teostus läheb 2 aasta jooksul maksma 194 832 eurot“

Viimsi Uudised

Jaga: