Miks valla juhtivpoliitikud kasutavad enda promoks maksumaksjate rahastatud Viimsi Teatajat?

17. novembri volikogu e-istungil esitasid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull arupärimise vallavanem Illar Lemettile.

Arupärimine esitati seoses vajadusega piirata võimuliidu poliitikute promo ajalehes Viimsi Teataja ning selles on kirjas:

„Kohalike omavalitsuste poolt finantseeritavate häälekandjate kasutamine võimul olevate erakondade ja poliitikute valimisreklaamiks on olnud probleemiks aastaid, sellele on korduvalt juhtinud tähelepanu ka Riigikontroll.

Näiteks on Riigikontroll oma 2018. aastal valminud auditis  „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ toonud eraldi välja juhtumi, kuidas 2017. aasta kohalike valimiste eel kasutas toonane abivallavanem Jan Trei Viimsi Teatajat oma erakonna ja enda promoks.

Samuti avaldas Viimsi Teataja enne 2019. aasta parlamendivalimisi toonasest vallavanemast Siim Kallasest ebaproportsionaalselt palju fotosid.

10-kuulise Viimsi vallavanemana töötamise perioodi vältel on Viimsi Teataja avaldanud Teist kokku 18 fotot.

Kõigest eelnevast lähtuvalt ja võttes arvesse, et alates 19. oktoobrist olete Te ka võimuliitu juhtiva Reformierakonna liige, soovime Teie vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Kas vallavanemast 18 fotot 10 kuu jooksul vallakodanike informeerimiseks mõeldud infolehes pole mitte liiga palju?

2. Kuidas kavatsete vallavanemana tagada, et valla maksumaksjatele väga kulukat väljaannet Viimsi Teataja ei kasutataks valimiseelsel aastal võimuliidu erakondade ja kandidaatide promoks?

3. Kas olete valmis loobuma poseerimisest Viimsi Teatajas avaldatavatel fotodel, kus Teie olek pole mitte kuidagi põhjendatud? Näiteks reportaažide juures külavanemate tegemisest oleks sisuliselt põhjendatud külavanema ja külaelanike pildid, mitte vallavanema kuvamine.

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.“

Loe samal teemal:

„Kogukondade Viimsi seisab valla propagandakulude kasvu vastu“

„Viimsi Teataja tehniline teostus läheb 2 aasta jooksul maksma 194 832 eurot“

Tunnusfoto: kuvatõmmis tänavu 11. septembril ilmunud Viimsi Teatajast, kus vallavanem on poetanud end ühele fotole koos Miiduranna külavanem Eero Hammeri ja külaseltsi juhatuse liikme Moonika Aasnaga.

Viimsi Uudised

Jaga: