Kas Sõpruse tee 4 kinnistule planeeritavasse 4-korruselisse büroohoonesse kolib ka vallavalitsus?

Sõpruse tee 4 kinnistu on Haabneeme keskuses üks väheseid hea asukohaga krunte, mis kuulub Viimsi vallale.

Alates 8. veebruarist on Viimsis raamatukogus avalikul väljapanekul Sõpruse tee 4 ja selle lähiala detailplanering. Tegemist on Viimsi üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mille algatasid ülemöödunud aasta jaanuaris vallavalitsuse ettepanekul volikogu võimuliidu liikmed.

Planeeringuala paikneb Haabneeme ajalooliselt väljakujunenud keskusalal, piirnedes idast Sõpruse teega, põhjast ärimaa sihtotstarbega Kaluri tee 5 kinnistuga, läänest üksikelamukruntidega ja lõunast tootmismaa sihtotstarbega Rohuneeme tee 4 kinnistuga. Juurdepääs planeeritavale alale on olemas Sõpruse teelt.

Tegemist on üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ haljastuga nr 17. Teemaplaneeringu kohaselt on alal avaliku ruumi väärtust tõstev roll, mis võimaldab siduda rohelist võrgustikku detailsemal tasandil.

Lisaks büroohoonele on nüüd kavas sinna rajada ka katlamaja ning 2 parklat.

Enne 2017. aasta kohalikke valimisi esitas Reformierakonna esinumber  Siim Kallas visiooni Viimsi tulevikust, milles muuhulgas kirjutas: „Me ei näe keskust, mis oleks arhitektuurselt ühtselt kujundatud, keskust mille ümber on restorane, näitusesaale, meelelahutusasutusi. Ja mille keskel on kuju. Või purskkaev.“

Viimsi Uudistele on võimuliidule lähedastest allikatest vihjatud, et Viimsi Halduse rajatava 4-korruselise büroohoone ankrurrentnikuks võib hakata Viimsi vallavalitsus.

Tunnuspilt: Planeeringuala asukoht (Viimis vallavolikogu 22.01.19 otsusest).

Loe samal teemal:

“VANA VASK: loe, mida kirjutas viimsilastele 2017. aastal Siim Kallas”

Viimsi Uudised

Jaga: