Kogukondade Viimsi taotleb oma esindajate komisjonidesse ennistamist

TÄIENDATUD!

Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas 14. mai volikogu päevakorda kaks eelnõu ennistamaks võimuliidu ühepoolse teerullipoliitika tulemusel volikogu komisjonidest välja arvatud esindajad.

Antud eelnõudega soovitakse taastada komisjonides Kogukondade Viimsi esindajatest liikmed Andres Jaanus ja Terje Lilleoks, kes võimuliidu poolt eelmisel volikogu istungil komisjonidest välja hääletati.

Tänavu aprillis toimunud volikogu istungil arvati ilma eelneva suhtluse või kooskõlastusteta volikogu komisjonidest välja kaks valimisliidu liiget. Keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Tanel Einaste (Reformierakond) esitas ettepaneku arvata komisjonist välja Andres Jaanus. Kultuurikomisjoni esimees Pille Petersoo (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) esitas ettepaneku arvata komisjonist välja Terje Lilleoks. Kumbki komisjoni liige sai neist ettepanekutest teada alles siis, kui volikogu vastavad eelnõud olid valla veebis avalikustatud.

Hoolimata Kogukondade Viimsi esindajate selgitustest 16. aprilli volikogu istungil, et selline protseduur on selge varasemate kokkulepete rikkumine, viis koalitsioon hääleenamuse toel siiski oma teerullipoliitika läbi.

18. aprillil saatsid Kogukondade Viimsi esindajad Tanel Ojang ja Ivo Rull avaliku pöördumise volikogu esimehele Atso Matsalule (Eesti 200). Selles pöördumises toodi välja Matsalu manipulatiivne tegevus ning taotleti komisjonisse liikmete ennistamist. Matsalu pole antud pöördumisele senini vastanud.

Hoolimata Kogukondade Viimsi esindajate selgitustest 16. aprilli volikogu istungil, et selline protseduur on selge varasemate kokkulepete rikkumine, viis koalitsioon hääleenamuse toel siiski oma teerullipoliitika läbi.

9. mail esitasid Kogukondade Viimsi esindajad 14. mai volikogu istungi päevakorda panemiseks kaks eelnõu, milledega soovitakse Andres Jaanuse keskkonna- ja heakorrakomisjoni ning Terje Lilleoksa kultuurikomisjoni liikmeteks ennistamist. Nende eelnõude ja seletuskirjadega saab tutvuda SIIN ja SIIN.

Lisaks esitas Ivo Rull 9. mail protestiks Atso Matsalu tegevusele avalduse, et ta soovib lahkuda kultuurikomisjoni aseesimehe kohalt.

„Käesolevaga teatan, et protestiks Viimsi vallavolikogu esimehe Atso Matsalu mittekaasavale käitumisele vallavolikogu komisjonides opositsiooni puudutavate kohtade ümbermängimisel soovin astuda tagasi vallavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe kohalt,“ kirjutab  Rull avalduses.

Volikogu liige Tanel Ojang esitas samuti 9. mail Atso Matsalule avalduse, milles ta soovib lahkuda vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjonist.

„Antud kohale aasta alguses kandideerisin Teie ettepanekul, kuid Te ei informeerinud mind järgnevatest vangerdustest teistes komisjonides nagu näiteks keskkonna- ja heakorrakomisjonis. Minu tagasiastumisega taastub algupärane kohtade jaotus vallavolikogu komisjonides ning see aitab kaasa töörahu tekkimisele ja komisjonide töö efektiivsemaks muutumisele,“ kirjutab Ojang oma avalduses.

***

9. mai pärastlõunal kogunenud võimuliidu koosolekul otsustati Kogukondade Viimsi esitatud eelnõusid 14. mai volikogu päevakorda mitte panna.

Loe samal teemal:

Kogukondade Viimsi esindajate avalik pöördumine volikogu esimehele” 

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: