Reinu tee 8a omanikud ja elanikud ei ole lihtsalt jäätmejaama loomisega nõus

Reinu tee 8a KÜ juhatus saatis 20. veebruaril kirja Viimsi vallavolikogule ning abivallavanem Alar Mikule (Reformierakond).

Avaldame kirja täismahus ja muutmata kujul:

“Lp volikogu!

Soovime lisainfot seoses “Pringi külas, katastriüksuste Lehise ja Reinu tee L14 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ planeeringu kohta. Millised on järgmised sammud ja arengud seoses sellega? Milline on ajaraam? Millised on võimalused Reinu tee 8a elanikel teemas kaasa rääkida?

Soovime tugevalt rõhutada, et Reinu tee 8a omanikud ja elanikud ei ole lihtsalt jäätmejaama loomisega nõus. Me ei ole seda teemat algatanud, soovitanud ega kinnitanud – nagu volikogu kohtumisel kuulajatel muljeks võis jääda.

Oleme aga poolt, et planeeringus mainitud alad vajaksid rohkem tähelepanu, rekreatsiooni ja haljasalade loomisel. Arvestades juba niigi mürarikast keskkonda, mis ümbritseb Reinu tee 8a elamuid – tee, mida mööda enamus autojuhte ei jälgi piirkiirust 50km/h, mida tihti kasutatakse kiirendusvõistlusteks, nii otseses kui ka kaudses, oma uhkuse või rikkuse näitamise, mõttes; meieni kostub ka Püünsis asuva farma-tööstuse müra – siis veel ühe müratekitava asutuse loomise osas ei saa me lihtsalt nõustuda.

Lisaks on planeeringus mainitud ka ohtlike jäätmete kogumist, mis on eriti murettekitav.

Ootame lisainfot seoses palutus teemadega ning väga loodame, et meile võimaldatakse aruteludes osalemist!

Reinu tee 8a KÜ juhatus”

Tunnusfoto: Reinu tee 8a ridaelamud.

Loe samal teemal:

Pringi küla elanikud on valmis oma elukeskkonna säilimise eest võitlema”

SUUR LUGU: Reformierakonna, Eesti 200, Keskerakonna ja sotside häältega surutakse jäätmejaama elumajade naabrusse”

Ei jäätmejaamale elumajade läheduses”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: